345-0005/03 – Designing of Production Systems (PVS)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorDr.Ing. Pavel Skalík
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKA63 Dr.Ing. Pavel Skalík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 12+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

V předmětu jsou studenti seznámeni s hlavními činnostmi a prácemi projektanta technologických pracovišť, provozů a závodů. Jsou vysvětleny platné normy a vyhlášky, zodpovědnost za části projektů, způsob schvalování projektové dokumentace a práce investora. Značná část přednášek je věnována metodám projektování a konkrétní přípravě technologa-projektanta při shromažđování a rozborech vstupních informací s podporou výpočetní techniky.

Compulsory literature:

SMETANA, J.: Projektovani technologickych pracovist. Ostrava, VSB 1992. SMETANA, J., JANOSIK, L.: Projektovani vyrobnich procesu a systemu. Navody do cviceni. Ostrava, VSB 1992. HLAVENKA, B.: Projektovani vyrobnich systemu. Brno, VUT.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Zpracování projektové dokumentace 2. Obsah částí projektové dokumentace 3. Předprojektová příprava 4. Rozbor materiálového toku 5. Rozbor vztahu činností 6. Metody rozmísťování objektů 7. Systémy meziobjektové dopravy 8. Výběr technologických objektů 9. Energetické hospodářství 10.Osvětlení, hluk, větrání 11.Skladové hospodářství 12.Protipožární zásady v projektování Cvičení: 1. Zadání programu. Rozbory materiál. toku 2. Trojúhelníková metoda. Rozhodovací metody 3. General dispozičního řešení

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner