345-0010/02 – Povrchové úpravy a strojírenské materiály (PÚSM)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI30 doc. Ing. František Kristofory, CSc.
POD50 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Prednasky: Ochrana strojirenskych materialu proti korozi. Uprava korozniho prostredi. Elektrochemicka ochrana. Volba materialu z hlediska protikorozni ochrany. Oceli a slitiny, nezelezne kovy a slitiny, plasty, keramicke materialy. Rozdeleni povrchovych uprav. Predbezne upravy povrchu. Chemicke upravy. Elektrocheicke upravy a prehled technologii elektrochemickych pokovovacich procesu. Nanaseni povlaku ve vakuu. Difuzni povlakovani. Pokovovani v roztavenych kovech. Zarove nanaseni povlaku. Organicke povlaky. Naterove hmoty. Zakladni technologie nanaseni naterovych hmot. Povlaky z plastu. Uprava povrchu sklovitymi a keramickymi povlaky. Hodnoceni jakosti povrchovych uprav. Ochrana pracovnika a zivotniho prostredi. Cviceni: (praktická cvičení v laboratořích) Laboratorni korozni zkousky ruznych materialu. Metalograficke vyhodnoceni korozniho napadeni kovu. Odmastovani. Chemicke pokovovani. Galvanicke pokovovani. Technologicky postup pro pokoveni vyrobku. Nanaseni a zkouseni naterovych systemu. Technologie smaltovani. Navrh pracoviste z hlediska ekologickeho pusobeni. Navrh bezodpadove technologie.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Technologie povrchovych uprav kovu. Ostrava, VSB. BARTONICEK, R. a kol.: Koroze a protikorozni ochrana kovu. Praha, Academia. KOCICH, J.: Povrchova ochrana oceli. Kosice, VST. KREBICH, V.: Strojirenske materialy a povrchove upravy. Praha, CVUT 1984. MOHYLA, M.: Strojirenske materialy. Ostrava, VSB.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznam otázek ke zkoušce z Povrchových úprav a strojírenských materiálů Č. otázky Znění otázky ze Strojírenských materiálů 1 Rozdělení technických slitin železe s uhlíkem. 2 Doprovodné prvky a jejich vliv ve slitinách železa a uhlíku. 3 Slitinové prvky a jejich vliv ve slitinách železa a uhlíku. 4 Konstrukční oceli obvyklé jakosti. 5 Konstrukční oceli hlubokotažné. 7 Korozivzdorné vysokolegované chromové oceli. 8 Korozivzdorné vysokolegované austenitické oceli. 9 Oceli pro speciální použití. 10 Oceli pro chemicko – tepelné zpracování. 11 Oceli pro záporné teploty. 12 Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. 13 Žárupevné oceli. 14 Svařitelné oceli. 15 Nástrojové oceli. 16 Litiny. 17 Kovy a slitiny s nízkou teplotou tání. 18 Lehké kovy a jejich slitiny. 19 Kovy se střední teplotou tání. 20 Kovy s vysokou teplotou tání. 21 Plasty, rozdělení, struktura, vlastnosti. 22 Přehled hlavních druhů plastů. 23 Příklady využití plastů ve strojírenství. 24 Keramické materiály a jejich vlastnosti. 25 Kompozitní materiály a jejich vlastnosti. 26 Sklovité materiály a jejich vlastnosti. 27 Výrobky práškové metalurgie. 28 Kovová skla a jejich vlastnosti. 29 Vliv technologie výroby oceli na její vlastnosti. Seznam otázek ke zkoušce z Povrchových úprav a strojírenských materiálů Č. otázky Znění otázky z Povrchovýcvh úprav 1 Význam a rozdělení povrchových úprav kovů. 2 Vlastnosti povrchu materiálu. 3 Koroze materiálu, ochrana proti korozi. 4 Mechanické úpravy povrchu. 5 Technologie otryskávání, vlastnosti povrchu po otryskávání, normy čistoty povrchu po otryskávání. 7 Chemické úpravy povrchu. 8 Odmašťování povrchu materiálu, rozdělení, moderní technologie odmašťování. 9 Ekologické povrchové úpravy podkladového materiálu před aplikací povlaků. 10 Moření kovů. 11 Technologie fosfátování kovů. 12 Oxidické povlaky, eloxování hliníkových slitin. 13 Fyzikálně – chemické základy elektrolytického vylučování kovů. 14 Bezproudové pokovování. 15 Galvanické zinkování a mědění. 16 Galvanické niklování. 17 Galvanické chromování. 18 Fyzikální základy pokovování v roztavených kovech. 19 Termické nástřiky kovů a nekovů. 20 Termodifuzní povlaky. 21 Pokovování ve vakuu. 22 Chemicko –tepelné zpracování povrchu podkladového materiálu. 23 Organické povlaky. 24 Složení a rozdělení organických povlaků – nátěrové hmoty. 25 Technologie nanášení organických povlaků. 26 Sklovité povlaky a jejich vlastnosti. 27 Tvorba sklovitých povlaků. 28 Kontrola a řízení jakosti povrchových úprav. 29 Experimentální metody v povrchových úpravách. 30 Ochrana pracovního a životního prostředí při povrchových úpravách.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 24  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 41  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.