345-0010/02 – Surface Treatment and Mechanical Engineering Materials (PÚSM)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI30 doc. Ing. František Kristofory, CSc.
POD50 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 12+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Seznam otázek ke zkoušce z Povrchových úprav a strojírenských materiálů Č. otázky Znění otázky ze Strojírenských materiálů 1 Rozdělení technických slitin železe s uhlíkem. 2 Doprovodné prvky a jejich vliv ve slitinách železa a uhlíku. 3 Slitinové prvky a jejich vliv ve slitinách železa a uhlíku. 4 Konstrukční oceli obvyklé jakosti. 5 Konstrukční oceli hlubokotažné. 7 Korozivzdorné vysokolegované chromové oceli. 8 Korozivzdorné vysokolegované austenitické oceli. 9 Oceli pro speciální použití. 10 Oceli pro chemicko – tepelné zpracování. 11 Oceli pro záporné teploty. 12 Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. 13 Žárupevné oceli. 14 Svařitelné oceli. 15 Nástrojové oceli. 16 Litiny. 17 Kovy a slitiny s nízkou teplotou tání. 18 Lehké kovy a jejich slitiny. 19 Kovy se střední teplotou tání. 20 Kovy s vysokou teplotou tání. 21 Plasty, rozdělení, struktura, vlastnosti. 22 Přehled hlavních druhů plastů. 23 Příklady využití plastů ve strojírenství. 24 Keramické materiály a jejich vlastnosti. 25 Kompozitní materiály a jejich vlastnosti. 26 Sklovité materiály a jejich vlastnosti. 27 Výrobky práškové metalurgie. 28 Kovová skla a jejich vlastnosti. 29 Vliv technologie výroby oceli na její vlastnosti. Seznam otázek ke zkoušce z Povrchových úprav a strojírenských materiálů Č. otázky Znění otázky z Povrchovýcvh úprav 1 Význam a rozdělení povrchových úprav kovů. 2 Vlastnosti povrchu materiálu. 3 Koroze materiálu, ochrana proti korozi. 4 Mechanické úpravy povrchu. 5 Technologie otryskávání, vlastnosti povrchu po otryskávání, normy čistoty povrchu po otryskávání. 7 Chemické úpravy povrchu. 8 Odmašťování povrchu materiálu, rozdělení, moderní technologie odmašťování. 9 Ekologické povrchové úpravy podkladového materiálu před aplikací povlaků. 10 Moření kovů. 11 Technologie fosfátování kovů. 12 Oxidické povlaky, eloxování hliníkových slitin. 13 Fyzikálně – chemické základy elektrolytického vylučování kovů. 14 Bezproudové pokovování. 15 Galvanické zinkování a mědění. 16 Galvanické niklování. 17 Galvanické chromování. 18 Fyzikální základy pokovování v roztavených kovech. 19 Termické nástřiky kovů a nekovů. 20 Termodifuzní povlaky. 21 Pokovování ve vakuu. 22 Chemicko –tepelné zpracování povrchu podkladového materiálu. 23 Organické povlaky. 24 Složení a rozdělení organických povlaků – nátěrové hmoty. 25 Technologie nanášení organických povlaků. 26 Sklovité povlaky a jejich vlastnosti. 27 Tvorba sklovitých povlaků. 28 Kontrola a řízení jakosti povrchových úprav. 29 Experimentální metody v povrchových úpravách. 30 Ochrana pracovního a životního prostředí při povrchových úpravách.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner