345-0016/03 – Strojírenské tváření (STV)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
PET75 prof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Skupina odborných a prohlubujících předmětů. Studenti se seznámí s teorií a technologií používaných metod tvařecích procesů včetně používaných metod zjištování parametrů tvářecích procesů. Fyzikalní podstata plastické deformace. Matematická teorie plastické deformace. Vypočtové a experimentální metody zkoumání tvařecích procesů. Objemové tváření za tepla, za studena. Plošné tváření. Technologičnost konstrukce součástí vyráběných tvářením. Metodika technologické přípravy výroby tvářením.

Povinná literatura:

BLAŠČÍK, F., POLÁK, K. Teória tvárnenia. Bratislava: ALFA 1985. FARLÍK, A., ONDRACEK, E. Teorie dynamického tváření. Praha: SNTL 1968. HRUBÝ,J., RUSZ,S., ČADA,R. Strojirenské tváření. Ostrava: VŠB-TU 1993. HASFORD, CADDEL. Metal Forming. Mechanics and Metallurgy. New York: Prentice- Hall, Inc. 1983. TAYLAN, SOO IK, GEGEL. Metal Forming. Fundamentals and Applications. ASM, Metals Park, OH 44073, 1983. HRUBÝ, J. Tváření kovů - analýza procesů. Ostrava: VŠB-TUO 1994.(interní učební texty). BŘEZINA, R. Teorie tváření. Návody do cvičení, Ostrava, VŠB, 1990. PETRUŽELKA, J., HRUBÝ, J. Strojírenské tváření, VŠB-TU Ostrava, 2001. http://www.345.vsb.cz/jirihruby/Stv

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Klasifikace, charakteristiky a systém technologie tváření. Fyzikální základy plast. deformace. Napětí a deformace. 2. Podmínky plasticity, zákony tváření. Přetvárné odpory, tvařitelnost. 3. Plastická nestabilita, anizotropie. Rychlost deformace a teploty. 4. Přibližné metody analýzy. Ideální deformační práce, metoda tenkých řezů. 5. Metoda kluzových čar. Modelování technologických procesů tváření. 6. Pěchování a volné kování. Zápustkové kování. 7. Parametry zápustkového kování. Objemové tváření za studena. 8. Dopředné protlačování. Zpětné protlačování. 9. Tažení drátů a trubek. Povrchové tváření. Příčné klínové válcování. 10. Tváření vysokými parametry. Dynamické objemové tváření. 11. Hluboké tažení plechu. Rotační výtažky z plechu. 12. Technologie tažení plechu. Nerotační výtažky z plechu. 13. Ohýbání plechů a tyčí. Technologie ohýbání a zkružování tyčí a plechů. 14. Stříhání plechů a profilů. Volné stříhání, vystřihování a přesné stříhání. 15. Technologičnost konstrukce a součástí vyráběných tvářením. Metodika technologické přípravy výroby tvářením. Cvičení: 1. Konstitutivní matice. Zpracování dat. 2. Pěchování. Příprava dat. 3. Pěchování. Modelový výpočet. 4. Pěchování. Vyhodnocení modelu. 5. Zápustkové kování. Příprava dat. 6. Zápustkové kování. Modelový výpočet. 7. Zápustkové kování. Vyhodnocení modelu. 8. Dopředné a zpětné protlačování. Příprava dat. 9. Dopředné a zpětné protlačování. Modelový výpočet. 10. Dopředné a zpětné protlačování. Vyhodnocení modelu. 11. Tažení válcové nádoby. Zpracování dat. 12. Tažení válcové nádoby. Modelový výpočet. 13. Tažení válcové nádoby. Vyhodnocení modelu. 14. Ohýbání plechu. Zpracování dat. 15. Ohýbání plechu. Modelový výpočet a vyhodnocení. Otázky: 1. Tváření jako systém, požadavky úplného řešení úloh tváření. 2. Napjatost, transformace složek, tenzor a deviátor napětí, diferenciální rovnice rovnováhy, Mohrovy kružnice napětí. 3. Stav deformace, poměrná a skutečná deformace, tenzor, transformace složek, Mohrovy kružnice deformace. 4. Podmínky plasticity a jejich srovnání, zákony plastické deformace. 5. Základní formulace teorií plasticity. 6. Plastická nestabilita, anizotropie, rozměrová nehomogenita. 7. Vliv rychlosti a teploty deformace, superplasticity, deformační teplot. 8. Výpočtové metody ve tváření, podrobný popis vybrané metody. 9. Experimentální metody ve tváření. 10. Modelová technika tvářecích procesů. 11. Napjatost a deformace při pěchování a volném kování. 12. Technologické parametry pěchování a volného kování. 13. Napjatost a tok materiálu při zápustkovém kování. 14. Technologické parametry zápustkového kování. 15. Napjatost a deformace při objemovém tváření za studena. 16. Technologické parametry dopředného a zpětného protlačování. 17. Technologické parametry tažení drátů a trubek. 18. Tváření vysokými energiemi, dynamické objemové tváření. 19. Příčné klínové= válcování a povrchové tváření. 20. Napjatost a deformace při tažení plechu. 21. Technologické parametry tažení rotačních tvarů. 22. Technologické parametry tažení nerotačních tvarů. 23. Napjatost a deformace při ohýbání a zkružování. 24. Technologické parametry ohýbání a zkružování. 25. Odpružení materiálu a zbytková pnutí při ohýbání. 26. Napjatost a deformace při stříhání a vystřihování. 27. Technologické parametry volného stříhání. 28. Technologické parametry vystřihování a přesného stříhání. 29. Zásady technologičnosti konstrukce tvářených součástí. 30. Metodika technologické přípravy výroby.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.