345-0018/03 – Welding (SVAR)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
KOU40 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
SH170 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Tavné a tlakové svařování. Přehled metod svařování. Teplotní cyklus svařování a jeho vliv na rozdělení tavných svarů na charakteristické dílčí oblasti. 2. Deformační cyklus svařování. Rozdělení vnitřních napětí a deformací a příčiny jejich vzniku. Vliv technologie svařování. 3. Tepelné zpracování svarových spojů. Žíhání na snížení vnitřních napětí. Popouštění svarových spojů. normalizační žíhání svarových spojů. Místní tepelné zpracování svarových spojů. 4. Destruktivní zkoušky svarových spojů. Zkoušky tahem, ohybem, tvrdostí, rázem v ohybu a jejich hodnocení. Zkoušky makro a mikrostruktury. 5. Nedestruktivní zkoušky svarových spojů. Vizuální zkouška. Penetrační a magnetická zkouška a jejich hodnocení. 6. Zkoušky prozářením, ultrazvukem. 7. Přehled trhlin vznikajících ve svarových spojích. 8. Svařitelnost materiálů. Veličiny ovlivňující svařitelnost. Ekvivalentní uhlík. Význam teploty předehřevu a její výpočet. 9. Svařitelnost uhlíkových, mikrolegovaných a TMZ ocelí. 10. Svařitelnost nízkolegovaných ocelí. 11. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí. 12. Svařitelnost litiny a litých ocelí. 13. Svařitelnost hliníku. 14. Svařitelnost mědi a jejich slitin, svařitelnost titanu. 15. Svařování plastů. Cvičení: 1. Úvod cvičení, seznámení s programem cvičení a podmínky udělení zápočtu, bezpečnostní školení. Svařované konstrukce. 2. Zadání programu č. 1 - Technologický postup svařování ocelové konstrukce. 3. Volba základního a přídavného materiálu. Teplotní režim svařování. 4. Zpracováí programu č. 1. 5. Metalografické hodnocení tepelně ovlivněné zóny. Hodnocení trhlin vznikajících při svařování - praktické ukázky vad svarových spojů. 6. Způsoby výpočtu teplot předehřevů pro jednotlivé oceli. Metody měření teplot. 7. Hodnocení svařitelnosti kontrukčních ocelí. zadání programu č. 2 - Svařitelnost ocelí. 8. Zpracování programu č. 2. 9. Laboratorní cvičení - svařování hliníku, svařování vysokolegovaných ocelí. 10. Laboratorní cvičení - hodnocení užitných vlastností svarových spojů - destruktivní zkoušky. 11. Laboratorní cvičení - hodnocení vlastností svarových spojů - nedestruktivní zkoušky 1. 12. Laboratorní cvičení - hodnocení vlastností svarových spojů - nedestruktivní zkoušky 2. 13. Exkurze do průmyslového podniku. 14. Písemný test. Příklady přídavných zařízení - polohovadel a manipulátorů používaných v praxi. 15. Závěrečné cvičení, odevzdání a hodnocení programů, zápočty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner