345-0018/04 – Svařování (SVAR)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU40 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Principy vzniku svarového spoje. Základní údaje o vlivu technologie svařování na vlastnosti svarových spojů. Teplotní a deformační cyklus. Tepelné zpracování svarových spojů. Základní vlastnosti svarových spojů - jejich zkoušení. Nedestruktivní zkoušení svarových spojů. Přehled trhlin vznikajících ve svarových spojích. Svařitelnost ocelí, neželezných kovů. Svařování plastů.

Povinná literatura:

HRIVŇÁK, I.: Teória zvariteľnosti kovov a zliatin, ALFA Bratislava, 1991. KUČERA, J.: Teorie svařování, Ostrava VŠB, 1987. KUNCIPÁL, J. a kol.: Teorie svařování, Praha SNTL, 1986. BECKERT, M.: Grundlagen der Schweisstechnik, VT Berlin, 1977. EASTERLING, K.: Introduction to the Physical Metallurgy of Welding BMM, London, 1983. RUŽA, V.: Pájení, SNTL Praha, 1986.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pro studium magisterské: Přednášky: 1. Tavné a tlakové svařování. Přehled metod svařování. Teplotní cyklus svařování a jeho vliv na rozdělení tavných svarů na charakteristické dílčí oblasti. 2. Deformační cyklus svařování. Rozdělení vnitřních napětí a deformací a příčiny jejich vzniku. Vliv technologie svařování. 3. Tepelné zpracování svarových spojů. Žíhání na snížení vnitřních napětí. Popouštění svarových spojů. normalizační žíhání svarových spojů. Místní tepelné zpracování svarových spojů. 4. Destruktivní zkoušky svarových spojů. Zkoušky tahem, ohybem, tvrdostí, rázem v ohybu a jejich hodnocení. Zkoušky makro a mikrostruktury. 5. Nedestruktivní zkoušky svarových spojů. Vizuální zkouška. Penetrační a magnetická zkouška a jejich hodnocení. 6. Zkoušky prozářením, ultrazvukem. 7. Přehled trhlin vznikajících ve svarových spojích. 8. Svařitelnost materiálů. Veličiny ovlivňující svařitelnost. Ekvivalentní uhlík. Význam teploty předehřevu a její výpočet. 9. Svařitelnost uhlíkových, mikrolegovaných a TMZ ocelí. 10. Svařitelnost nízkolegovaných ocelí. 11. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí. 12. Svařitelnost litiny a litých ocelí. 13. Svařitelnost hliníku. 14. Svařitelnost mědi a jejich slitin, svařitelnost titanu. 15. Svařování plastů. Cvičení: 1. Úvod cvičení, seznámení s programem cvičení a podmínky udělení zápočtu, bezpečnostní školení. Svařované konstrukce. 2. Zadání programu č. 1 - Technologický postup svařování ocelové konstrukce. 3. Volba základního a přídavného materiálu. Teplotní režim svařování. 4. Zpracováí programu č. 1. 5. Metalografické hodnocení tepelně ovlivněné zóny. Hodnocení trhlin vznikajících při svařování - praktické ukázky vad svarových spojů. 6. Způsoby výpočtu teplot předehřevů pro jednotlivé oceli. Metody měření teplot. 7. Hodnocení svařitelnosti kontrukčních ocelí. zadání programu č. 2 - Svařitelnost ocelí. 8. Zpracování programu č. 2. 9. Laboratorní cvičení - svařování hliníku, svařování vysokolegovaných ocelí. 10. Laboratorní cvičení - hodnocení užitných vlastností svarových spojů - destruktivní zkoušky. 11. Laboratorní cvičení - hodnocení vlastností svarových spojů - nedestruktivní zkoušky 1. 12. Laboratorní cvičení - hodnocení vlastností svarových spojů - nedestruktivní zkoušky 2. 13. Exkurze do průmyslového podniku. 14. Písemný test. Příklady přídavných zařízení - polohovadel a manipulátorů používaných v praxi. 15. Závěrečné cvičení, odevzdání a hodnocení programů, zápočty. Pro studium distanční: Přednášky: 1. Vznik svarového spoje kovových materiálů. Teplotní cyklus svařování. Tepelně ovlivněná oblast svarových spojů. 2. Svarový kov. Vznik svarové lázně. Krystalizace svarové lázně. Metalurgické procesy při svařování. 3. Strusky. Tavidla. Obaly elektrod. 4. Absorpce plynů ve svarech. Segregace a likvace. Vlastnosti svarových kovů. 5. Svařitelnost materiálů, záruky svařitelnosti. Praskavost svarových spojů. 6. Praskavost svarových spojů za studena. Výpočty teplot předehřevu. Zkoušky praskavosti. 7. Lamelární praksání. Žáhací trhliny. Podnávarové trhliny. Korozní praksání. 8. Svařitelnost nelegovaných konstrukčních ocelí. Svařitelnost nízkolegovaných ocelí. Svařitelnost vysokolegovaných a austenitických ocelí. 9. Deformační cyklus svařování. Deformace a pnutí ve svarových spojích. 10. Teorie tepelného dělení materiálu kyslíkem. Torie pájení kovů. Pájky a tavidla.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku