345-0020/02 – Výrobní stroje tvářecí a svařovací (VSTS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BR130 doc. Ing. Richard Březina, CSc.
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
KOU40 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
PET75 prof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu budou představeny základy stavby mechanických a hydraulických lisů, bucharů a tvářecích automatů, svářecích strojů a zařízení.

Povinná literatura:

RUDOLF, B. a kol.: Tvářecí stroje. Praha, SNTL/ALFA 1982, 408 s. HYSEK, R.: Tvářecí stroje, SNTL Praha, 1980. BABOR, K. a kol.: Objemové tváření oceli, SNTL Praha, 1967. PLÍVA, L.: Cs. stroje a pomocná zařízení pro obloukové elektrostruskové a odporové svařování, SNTL Praha, 1980. KUNCIPÁL, J. a kol.: Nové technologie ve svařování. Praha, SNTL 1984. KUNCIPÁL, J. a kol.: Teorie svařování. Praha, SNTL 1986. KOUKAL, J., BŘEZINA, R.: Výrobní stroje tvářecí a svářecí, VŠB-TU Ostrava 1999, 108s., ISBN 80-7078-589-6.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní pojmy, rozdělení tvářecích strojů, bezpečnost práce. 2. Základní parametry tvářecích strojů. Efektivní tvářecí pochod. Akumulace energie. 3. Přesnost tvář. strojů. Vliv výr. úchylek. Tuhost. Vliv technologických faktorů. 4. Mechanické lisy, kinematika pohonu. Regulace zdvihu. Části mech. lisů. 5. Vřetenové lisy. 6. Hydraulické lisy. Volba pohonu. Části hydraulických lisů. 7. Buchary, části bucharů, základy. 8. Automatizace tvářecích procesů. 9. Úvod do techniky obloukových svařovacích strojů. 10. Konstrukce a principy řízení obloukových svařovacích strojů. 11. Synergické MIG. Svařování. 12. Zdroje proudu pro svařování v ochranných atmosférách. 13. Zdroje proudu pro svařování APT a elektrostruskové svařování. 14. Svařovací přípravky, polohovadla a manipulátory. 15. Robotizace svařování. Cvičení: 1. Seznámení s programem cvičení. Bezpečnost práce. 2. Zadání programu č. 1 "Technologický postup a návrh lisu". 3. Výpočet tvářecích sil v jednotlivých operacích. 4. Výpočet tvářecích prací v jednotlivých operacích. 5. Výslednice tvářecích sil a prací. 6. Stanovení max. momentu na klikovém hřídeli. 7. Kontrolní test č. 1. 8. Konzultace programu. Udělování zápočtů. 9. Zadání programu č. 2 "Návrh pracoviště pro výr. svař. souč.". Bezpečnostní školení. Příkl. řešení svař. pracovišť. 10. Přehled zdrojů svař. proudu pro technologie ROS, MAG, MIG, TIG a APT. 11. Ukázky moderních zdrojů svař. proudu při svař. a tepel. dělení kovů. 12. Svařovací roboty a robotizované pracoviště. 13. Základní typy a techn. parametry svař. přípravků. Test č. 2 14. Škodliviny při svařov. a ochrana proti visu. Přehled odsáv. zařízení a jejich techn. parametrů. 15. Konzultace programu. Udělování zápočtů. Otázky: 1. Základní pojmy, označování, požadavky na tvář. stroje. 2. Tvářecí charakteristiky technologických pochodů. 3. Základní parametry tvář. strojů. 4. Čas pracovního cyklu - trvalý a přerušovaný chod. 5. Akumulace energie. Přímý a nepřímý pohon. 6. Přesnost práce tvářecích strojů. 7. Vliv tuhosti na přesnost výrobků. 8. Pohony a mechanismy s přímočarým pohybem. 9. Moment kroutící na klikovém hřídeli, potřebná práce, výkon. 10. Část mechanických lisů. 11. Hydraulické tvářecí stroje. 12. Volba pohonu a hydraul. tvářecích strojů. 13. Části hydraulických strojů. 14. Buchary, vřetenové lisy. 15. Zásady bezpečnosti práce, zkoušení, přejímání. 16. Definice obloukové svářečky, základní parametry, statické charakteristiky. 17. Normalizovaný cyklus svařování a zatěžovatel zdroje proudu pro svařování. 18. Rozdělení zdrojů proudu pro svařování a jejich základní bloková schémata. 19. Druhy svařovacích usměrňovačů, bloková schémata a jejich energetické porovnání. 20. Svařovací transformátory, fyzikální mechanismus řízení svařovacího proudu, stupňovitá regulace, plynulá regulace. 21. Rotační zdroje svařovacího proudu, rozdělení, řízení proudu, statické charakteristiky, technologické možnosti. 22. Svařovací usměrňovače, princip řízení střední hodnoty proudu tyristorem, blokové schéma, statické charakteristiky, technologické možnosti. 23. Střídačové zdroje tyristorové a tranzistorové, výhody střídačových zdrojů, charakteristika střídačů tyristorových a tranzistorových, princip řízení výkonu, technologické možnosti. 24. Synergické MIG svařování, účel, možnosti použití, způsob dosažení, řízení pulzního procesu. 25. Zdroje proudu a zařízení pro svařování technologií TIG. 26. Zdroje proudu a zařízení pro svařování technologiemi MIG a MAG. 27. Zdroje proudu a zařízení pro svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování. 28. Kladková polohovadla, stolová polohovadla, speciální polohovadla. Univerzální pomocné konstrukce. 29. Systémy robotizace svařování. 30. Průmyslové roboty a manipulátory pro svařování. Kinematická schémata průmyslových robotů pro svařování. 31. Pohony průmyslových robotů pro svařování a jejich řídící systémy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 50  0
        Písemka Písemka 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku