345-0020/02 – Forming and Welding Production Machines (VSTS)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BR130 doc. Ing. Richard Březina, CSc.
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
KOU40 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
PET75 prof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+2
Part-time Graded credit 12+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The basic of the construction of the crank, eccentric and hydraulic presses, power hammers and automatic forming machines will be introduced. In the area of the welding machines will be students introduced with design, regulation and properties of power sources for manual and semi automatic welding.

Compulsory literature:

ALTAN, T, OH, S. I. GEGEL, H. L. Metal forming, Fundamentals and Applications, ASM Metals Park. OH, 44073 ASM HANDBOOK Vol. 14, FORMING AND FORGING, ASM International, Metals Park Ohio 44073 MIELNIK, E. M. Metal Working Science and Engineering, McGraw Hill, Inc.,1991

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Základní pojmy, rozdělení tvářecích strojů, bezpečnost práce. 2. Základní parametry tvářecích strojů. Efektivní tvářecí pochod. Akumulace energie. 3. Přesnost tvář. strojů. Vliv výr. úchylek. Tuhost. Vliv technologických faktorů. 4. Mechanické lisy, kinematika pohonu. Regulace zdvihu. Části mech. lisů. 5. Vřetenové lisy. 6. Hydraulické lisy. Volba pohonu. Části hydraulických lisů. 7. Buchary, části bucharů, základy. 8. Automatizace tvářecích procesů. 9. Úvod do techniky obloukových svařovacích strojů. 10. Konstrukce a principy řízení obloukových svařovacích strojů. 11. Synergické MIG. Svařování. 12. Zdroje proudu pro svařování v ochranných atmosférách. 13. Zdroje proudu pro svařování APT a elektrostruskové svařování. 14. Svařovací přípravky, polohovadla a manipulátory. 15. Robotizace svařování. Cvičení: 1. Seznámení s programem cvičení. Bezpečnost práce. 2. Zadání programu č. 1 "Technologický postup a návrh lisu". 3. Výpočet tvářecích sil v jednotlivých operacích. 4. Výpočet tvářecích prací v jednotlivých operacích. 5. Výslednice tvářecích sil a prací. 6. Stanovení max. momentu na klikovém hřídeli. 7. Kontrolní test č. 1. 8. Konzultace programu. Udělování zápočtů. 9. Zadání programu č. 2 "Návrh pracoviště pro výr. svař. souč.". Bezpečnostní školení. Příkl. řešení svař. pracovišť. 10. Přehled zdrojů svař. proudu pro technologie ROS, MAG, MIG, TIG a APT. 11. Ukázky moderních zdrojů svař. proudu při svař. a tepel. dělení kovů. 12. Svařovací roboty a robotizované pracoviště. 13. Základní typy a techn. parametry svař. přípravků. Test č. 2 14. Škodliviny při svařov. a ochrana proti visu. Přehled odsáv. zařízení a jejich techn. parametrů. 15. Konzultace programu. Udělování zápočtů. Otázky: 1. Základní pojmy, označování, požadavky na tvář. stroje. 2. Tvářecí charakteristiky technologických pochodů. 3. Základní parametry tvář. strojů. 4. Čas pracovního cyklu - trvalý a přerušovaný chod. 5. Akumulace energie. Přímý a nepřímý pohon. 6. Přesnost práce tvářecích strojů. 7. Vliv tuhosti na přesnost výrobků. 8. Pohony a mechanismy s přímočarým pohybem. 9. Moment kroutící na klikovém hřídeli, potřebná práce, výkon. 10. Část mechanických lisů. 11. Hydraulické tvářecí stroje. 12. Volba pohonu a hydraul. tvářecích strojů. 13. Části hydraulických strojů. 14. Buchary, vřetenové lisy. 15. Zásady bezpečnosti práce, zkoušení, přejímání. 16. Definice obloukové svářečky, základní parametry, statické charakteristiky. 17. Normalizovaný cyklus svařování a zatěžovatel zdroje proudu pro svařování. 18. Rozdělení zdrojů proudu pro svařování a jejich základní bloková schémata. 19. Druhy svařovacích usměrňovačů, bloková schémata a jejich energetické porovnání. 20. Svařovací transformátory, fyzikální mechanismus řízení svařovacího proudu, stupňovitá regulace, plynulá regulace. 21. Rotační zdroje svařovacího proudu, rozdělení, řízení proudu, statické charakteristiky, technologické možnosti. 22. Svařovací usměrňovače, princip řízení střední hodnoty proudu tyristorem, blokové schéma, statické charakteristiky, technologické možnosti. 23. Střídačové zdroje tyristorové a tranzistorové, výhody střídačových zdrojů, charakteristika střídačů tyristorových a tranzistorových, princip řízení výkonu, technologické možnosti. 24. Synergické MIG svařování, účel, možnosti použití, způsob dosažení, řízení pulzního procesu. 25. Zdroje proudu a zařízení pro svařování technologií TIG. 26. Zdroje proudu a zařízení pro svařování technologiemi MIG a MAG. 27. Zdroje proudu a zařízení pro svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování. 28. Kladková polohovadla, stolová polohovadla, speciální polohovadla. Univerzální pomocné konstrukce. 29. Systémy robotizace svařování. 30. Průmyslové roboty a manipulátory pro svařování. Kinematická schémata průmyslových robotů pro svařování. 31. Pohony průmyslových robotů pro svařování a jejich řídící systémy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 50  0
        Written exam Written test 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner