345-0023/01 – CAD v projektování výrobních systémů (CADTP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je naučit posluchače vytvářet grafickým editorem AutoCAD své vlastní problémové orientované nádstavby. V rámci předmětu se posluchači seznámí s elementárními základy programování v jazyce AutoLISP a demonstraci jeho možnosti na příkladech. Podstatná část výuky bude věnována tvorbě vlastních tvarů, uživatelsky orientovaných menu a možnostem exportu a importu údajů z a do AutoCADu. Předmět doporučujeme posluchačům s hlubším zájmem o AutoCAD, kteří nad ním zamýšlejí vytvářet nádstavby (např. v rámci diplomové práce atd.). Ve vyýce bude využívaná školní verze AutoCADu Release 11 CS. Hlavní tématické okruhy: 1. Programovací jazyk AutoLISP,demonstrace jeho možnosti,spuštění programu v jazyce AutoLISP,příklady jednoduchých programů. 2. Vytváření definic vlastních uživatelských tvarů (SHAPE) a textových fontů. 3. Vytváření uživatelských menu - obrazovkových (sreen) - roletových (pool down) - iconových (icon) 4. Extrakt atributu a jejich další zpracování v databázových anebo vlastních programech. 5. Export a import údajů z a do AutoCADu pomocí výměnných souborů standardu DXF, analýza a vytváření DXF souboru uživatelským programem. 6. Povelové soubory v prostředí AutoCADu.

Povinná literatura:

JÁNOŠÍK, L.: CAD systémy v technologii projektování. Ostrava, VŠB 1993. AutoCAD R11 - Referenční příručka.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku