345-0025/01 – Technologie I (TECH1)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
SH170 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Bude doplněno

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu budou studenti seznámeni s vlivem tváření na vlastnosti materiálu, technologiemi plošného a objemového tváření, nekonvenčními technologiemi tváření, základy slévárenství, nekonvenčními metodami slévání, základy zpracování plastů, základními technologiemi svařování, značením a výpočty svarových spojů a konstrukcí, svařitelností a speciálními metodami svařování a dělení materiálu.

Povinná literatura:

KOLOUCH, J. Strojní součásti z plastů. SNTL, Praha, 1981, 258 s. BŘEZINA, R. Technologie I, část 1 a 2. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1999, 154 s. ČADA, R. Technologie I návody. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1998, 180 s. Kolektiv autorů. Materiály a jejich svařitelnost. ZERROS, Ostrava, 1999 BLAŠČÍK, F. a kol. Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania. ALFA, Bratislava, 1988 PILOUS, V. a kol.: Návary a svarové spoje konstrukčních ocelí. Plzeň, 1993

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu. 2. Objemové tváření za tepla. Volné a zápustkové kování. 3. Objemové tváření za studena. Zpevnění. Křivky zpevnění. 4. Plošné tváření. Tažení. Ohýbání. Stříhání plechů. 5. Nekonvenční metody tváření (výbuchem, gumou, hydromechanické). 6. Základní typy tvářecích strojů. Základní vlastnosti plastů. 7. Navrhování součástí z plastů. Slévárenství. 8. Slévárenský postupový výkres. Zásady navrhování odlitků. 9. Princip vzniku svarového spoje, základní pojmy. 10. Označování svarů. Druhy svarových spojů. Typy svařovaných konstrukcí. Polohy svařování. 11. Výpočet svar. spojů a konstrukcí namáhaných staticky a dynamicky. 12. Teplotní a deformační cyklus, svařitelnost. 13. Základní metody svařování a rozsah jejich použití. Svař. plamenem. 14. Svařování el. obloukem. 15. Dělení materiálů. Odporové svařování. Pájení. Cvičení: 1. Seznámení s programem, cvičení, bezpečnost práce. Zadání programu č. 1 "Objemové tváření za teplaa za studena", (hod. 0-7,5 b). Téma 1 2. Práce na programu (technol. postupy výroby, výpočty tvář. sil). Téma 1 3. Práce na programu (výpočty zpevnění, stanovení tvářecích teplot). Téma 1 4. Práce na programu (dokončení programu, konzultace problémů). Téma 1 5. Zadání programu č. 2 "Technologie zpracování plechu, slévárenský postupový výkres", (hod. 0-7,5 b). Téma 2 6. Práce na programu (technol. postupy výroby, výpočty tvářecích sil). Téma 2 7. Práce na programu (stanovení počtu tahů, výpočty vtokové soustavy) Téma 2 8. Práce na programu (dokončení programu, konzultace) Test č. 1, (hod. 0-5 b). Téma 2 9. Svařované konstrukce. Návrh svařence. Program č. 3 Náhrada odlitku svarkem", (hod. 0-4 b) Téma 3 10. Bezpečnostní školení. Vypracování programu č. 3. Téma 3 11. Podmínky pevnosti. Ověření svařitelnosti zákl. materiálu. Program č. 4 "Hodnocení svařitelnosti oceli", (hod. 0-5 b). Téma 4 12. Teplotní režim svařování. Vypracování prg. 4. Ukázky technologií v laboratořích - GMAW. Téma 4 13. Technol. postup svařování. ČSN EN 287.288. Program č. 5 "Návrh technol. postupu (pWPS)", (hod. 0-6 b). Téma 5 14. Ukázky technologií v laboratořích - GTAW, dělení materiálu. Vypracování programu č. 5. Téma 5 15. Vypracování programu č. 5. Test č. 2, (hod. 0-5 b). Téma 5

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku