345-0025/03 – Technology 1 (TECH1)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
RUS80 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
SH170 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno

Teaching methods

Summary

Students will be acquainted during the course with the influence of metal forming on the properties of material, technology of sheet and bulk metal forming, unconvetional technologies of metal forming, fundamentals of casting, unconventional methods of casting, fundamentals of plastics processing, basic technologies of welding, specify and calculation of welded joints and weldments, weldability and special methods of welding and dividing of material

Compulsory literature:

KOLOUCH, J. Strojní součásti z plastů. SNTL, Praha, 1981, 258 s. BŘEZINA, R. Technologie I, část 1 a 2. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1999, 154 s. ČADA, R. Technologie I návody. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 1998, 180 s. Kolektiv autorů. Materiály a jejich svařitelnost. ZERROS, Ostrava, 1999 BLAŠČÍK, F. a kol. Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania. ALFA, Bratislava, 1988 PILOUS, V. a kol.: Návary a svarové spoje konstrukčních ocelí. Plzeň, 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu. 2. Objemové tváření za tepla. Volné a zápustkové kování. 3. Objemové tváření za studena. Zpevnění. Křivky zpevnění. 4. Plošné tváření. Tažení. Ohýbání. Stříhání plechů. 5. Nekonvenční metody tváření (výbuchem, gumou, hydromechanické). 6. Základní typy tvářecích strojů. Základní vlastnosti plastů. 7. Navrhování součástí z plastů. Slévárenství. 8. Slévárenský postupový výkres. Zásady navrhování odlitků. 9. Princip vzniku svarového spoje, základní pojmy. 10. Označování svarů. Druhy svarových spojů. Typy svařovaných konstrukcí. Polohy svařování. 11. Výpočet svar. spojů a konstrukcí namáhaných staticky a dynamicky. 12. Teplotní a deformační cyklus, svařitelnost. 13. Základní metody svařování a rozsah jejich použití. Svař. plamenem. 14. Svařování el. obloukem. 15. Dělení materiálů. Odporové svařování. Pájení. Cvičení: (praktická cvičení v laboratořích) 1. Seznámení s programem, cvičení, bezpečnost práce. Zadání programu č. 1 "Objemové tváření za teplaa za studena", (hod. 0-7,5 b). Téma 1 2. Práce na programu (technol. postupy výroby, výpočty tvář. sil). Téma 1 3. Práce na programu (výpočty zpevnění, stanovení tvářecích teplot). Téma 1 4. Práce na programu (dokončení programu, konzultace problémů). Téma 1 5. Zadání programu č. 2 "Technologie zpracování plechu, slévárenský postupový výkres", (hod. 0-7,5 b). Téma 2 6. Práce na programu (technol. postupy výroby, výpočty tvářecích sil). Téma 2 7. Práce na programu (stanovení počtu tahů, výpočty vtokové soustavy) Téma 2 8. Práce na programu (dokončení programu, konzultace) Test č. 1, (hod. 0-5 b). Téma 2 9. Svařované konstrukce. Návrh svařence. Program č. 3 Náhrada odlitku svarkem", (hod. 0-4 b) Téma 3 10. Bezpečnostní školení. Vypracování programu č. 3. Téma 3 11. Podmínky pevnosti. Ověření svařitelnosti zákl. materiálu. Program č. 4 "Hodnocení svařitelnosti oceli", (hod. 0-5 b). Téma 4 12. Teplotní režim svařování. Vypracování prg. 4. Ukázky technologií v laboratořích - GMAW. Téma 4 13. Technol. postup svařování. ČSN EN 287.288. Program č. 5 "Návrh technol. postupu (pWPS)", (hod. 0-6 b). Téma 5 14. Ukázky technologií v laboratořích - GTAW, dělení materiálu. Vypracování programu č. 5. Téma 5 15. Vypracování programu č. 5. Test č. 2, (hod. 0-5 b). Téma 5

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner