345-0033/02 – Special Technology of Welding (NTS)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
KOU40 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
OH120 Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+2
Part-time Graded credit 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Svařování plasmou,elektronovým paprskem a laserem. 2. Svařování plasmou,elektronovým paprskem a laserem. 3. Řezání kovů plasmou, laserem a vodním paprskem. 4. Elektrostruskové svařování. Svařování plastů. 5. Svařování ultrazvukem. Difúzní svařování. Svařování výbuchem. 6. Svařování ultrazvukem. Difúzní svařování. Svařování výbuchem. 7. Aluminotermické svařování.Svařování třením. 8. Svařování plněnými elektrodami.Elektroplynové svařování. Automatické svařování plněnými elektrodami. 9.-10. El. obloukové přivařování trnů. Svařování s pulsací svařovacího proudu. 11.-12. Drážkování plamenem. Drážkování el. obloukem uhlíkovou elektrodou. 13. Využití makromolekulárních kovů v renovační technice. 14. Místní předehřev a TZ svarových spojů. Cvičení: 1. Seznámení s programem a s podmínkami udělení zápočtu. Bezpečnostní školení. Zadání programu "Výběr vhodné technologie svařování pro výrobu zadaného vzorku". Přehled nekonvenčních technologií svařování. 2. Svařování pulzním proudem, ACEH - ukázka. 3. Svařování plazmovým obloukem, speciální svarové spoje provedené mikroplasmou a elektronovým paprskem - ukázky. 4. Řezání kovů plazmou - ukázka. 5. Elektrostruskové svařování - ukázka. 6. Svařování plastů - ukázka. 7. Elektrovibrační navařování vrstev se speciálními vlastnostmi - ukázky. 8. Svařování plněnými elektrodami - ukázka. 9. Přivařování trnů. 10. Drážkování uhlíkovou elektrodou a plamnem - ukázka. 11. Využití UZ ke kontrole kvality svarových spojů - ukázky. 12. Příklady použití makromolekulárních kovů k renovaci. 13. Žárové nástřiky - plamenem, el. obloukem, plazmou, detonací - ukázka. 14. Konzultace programu. Udělení zápočtu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.