345-0034/01 – Numerical Methods in Metal Forming (VMT)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
PET75 prof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Methods of analysis in metal forming processes will be introduced during this course. Upper bound method, Finite elements method and Experimental-numerical method Visioplast will be presented in detail.

Compulsory literature:

AVITZUR, B.: Metal Forming, Processes and Analysis, 1986, N.Y., McGraw Hill, Inc. AVITZUR, B.: Handbook of Metalforming Processes, 1983, N.Y., Wiley Interscience. MIELNIK, E.M.: Metalworking Science and Engineering, 1991, N.Y., McGraw Hill Book Company. KOBAYASHI, S., OH, S.I., ALTAN, T.: Metal forming and Finite - Element Method, 1989, N.Y., Oxford, Oxford University Press.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Definice systému tváření. Základní rovnice tvářecích procesů klasifikace metod analýzy. 2. Limitní analýza, metoda horní (UBM) a dolní (LBM) meze. 3. Kinematicky přípustné rychlostní pole, staticky přípustné napěťové pole, plochy diskontinuity. 4. Model materiálu, koncepce řešení, úplný výkon systému, teorémy UBM a LBM. 5. Aplikace UBM na pěchování a LBM. 6. Aplikace UBM na tažení se ztenčením stěny. 7. Experimentálně výpočetní metoda, experimentální část. 8. Experimentálně výpočetní metoda, výpočetní část. Výpočetní systém VISIOPLAST. 9. Metoda konenčných prvků (FEM), aproximace, interpolace. 10. FEM, funkce tvaru, matice tuhosti. 11. FEM, isoparametrické funkce, matice tuhosti systému. 12. FEM, analýza tvářecího nástroje. 13. FEM, tahová a tlaková zkouška. 14. FEM, protlačování a tažení. 15. FEM, zápustkové kování. Cvičení: 1. Hluboké tažení se ztenčením stěny, analýza procesu. 2. Výpočetní systém HORNÍ MEZ. 3. Analýza tažné síly. 4. Analýza tažného napětí. 5. Analýza tažného úhlu. 6. Analýza tření. 7. Analýza deformace. 8. Zpracování technické zprávy. 9. Metoda konečných prvků (FEM), tvářecí nástroj. 10. FEM, tahová zkouška a tlaková zkouška. 11. FEM, pěchování. 12. FEM, protlačování. 13. FEM, tažení. 14. FEM, kování 1. 15. FEM, kování 2.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 60  0
        Written exam Written test 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner