345-0034/01 – Výpočetní metody ve tváření (VMT)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
PET75 prof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou detailně probírány metody analýzy tvářecích procesů. Metoda horní meze, metoda konenčných prvků a experimentálně výpočetní metoda Visoplast.

Povinná literatura:

PETRUŽELKA, J., HRUBÝ, J.: Výpočetní metody ve tváření, 2000, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 174 s. AVITZUR, B.: Metal Forming, Processes and Analysis, 1986, N.Y., McGraw Hill, Inc. AVITZUR, B.: Handbook of Metalforming Processes, 1983, N.Y., Wiley Interscience. MIELNIK, E.M.: Metalworking Science and Engineering, 1991, N.Y., McGraw Hill Book Company. KOBAYASHI, S., OH, S.I., ALTAN, T.: Metal forming and Finite - Element Method, 1989, N.Y., Oxford, Oxford University Press. BITTNAR, Z., ŠEJNOOHA, J.: Numerické metody mechaniky I, II, 1992, Praha, Vydavatelství ČVUT. UNKSOV, E.P., OVČINIKOV, A.G.: Teorija plastičeskich děformacij metallov,1983, Moskva, Mašinostrojenije.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Definice systému tváření. Základní rovnice tvářecích procesů klasifikace metod analýzy. 2. Limitní analýza, metoda horní (UBM) a dolní (LBM) meze. 3. Kinematicky přípustné rychlostní pole, staticky přípustné napěťové pole, plochy diskontinuity. 4. Model materiálu, koncepce řešení, úplný výkon systému, teorémy UBM a LBM. 5. Aplikace UBM na pěchování a LBM. 6. Aplikace UBM na tažení se ztenčením stěny. 7. Experimentálně výpočetní metoda, experimentální část. 8. Experimentálně výpočetní metoda, výpočetní část. Výpočetní systém VISIOPLAST. 9. Metoda konenčných prvků (FEM), aproximace, interpolace. 10. FEM, funkce tvaru, matice tuhosti. 11. FEM, isoparametrické funkce, matice tuhosti systému. 12. FEM, analýza tvářecího nástroje. 13. FEM, tahová a tlaková zkouška. 14. FEM, protlačování a tažení. 15. FEM, zápustkové kování. Cvičení: 1. Hluboké tažení se ztenčením stěny, analýza procesu. 2. Výpočetní systém HORNÍ MEZ. 3. Analýza tažné síly. 4. Analýza tažného napětí. 5. Analýza tažného úhlu. 6. Analýza tření. 7. Analýza deformace. 8. Zpracování technické zprávy. 9. Metoda konečných prvků (FEM), tvářecí nástroj. 10. FEM, tahová zkouška a tlaková zkouška. 11. FEM, pěchování. 12. FEM, protlačování. 13. FEM, tažení. 14. FEM, kování 1. 15. FEM, kování 2.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Písemka Písemka 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.