345-0035/01 – Numerical Methods in Welding (VMS)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OH120 Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Computational methods in welding, mathematical modelling of welding, application software package for welding, brazing and thermal cutting.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Pro studium presenční: Přednášky: 1. Výpočetní metody a výpočetní technika v technologii svařování - možnosti a použití. 2. Aplikační programy. 3. Databanky a znalostní báze. 4. Expertní systémy a umělá inteligence. 5. CAD a CIM svařovacích procesů. 6. Monitorování svařovacích procesů. 7. Řízení, kontrola a programování svařovacích procesů. 8. Modelování metalurgických dějů. 9. Predikce vlastností svarových spojů, sv. kovů. 10. Možnosti numerického řešení teplotních a deformačních jevů při svařování. 11. Prostředí pro numerické řešení - okrajové podmínky. 12. Modelování teplotních dějů při svařování - el. oblouk, svarový kov, teplem ovlivněná oblast. 13. Modelování deformačního cyklu svařování - zbytková pnutí. 14. 3 D řešení teplotních a def. cyklů. 15. Stanovení vlastností SK, TOO, difuze vodíku. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Zadání programů. 2. Znalostní báze pro svařování. 3. Početní stanovení svařovacích parametrů, teplotního režimu svařování. 4. Hodnocení svařitelnosti. 5. Predikce vlastností svarových spojů. 6. CAD ve svařování. 7. Generování technologických postupů pro svařování. Vypracování podkladů pro programy. 8. Monitorování svařovacích procesů - laboratoře. 9. Monitorování svařovacích procesů - hodnocení. 10. Prostředí pro numerické řešení úloh pro svařování. 11. Stanovení okrajových podmínek. 12. Teplotní a deformační cyklus - 2D řešení. 13. Teplotní a deformační cyklus - 3D řešení. 14. Modelování metalurgických reakcí, vlastnosti TOO, dif. vodíku. Test. 15. Verifikace dosažených výsledků - analýza vstupních dat. Zápočet. Pro studium kombinované: Přednášky: 1. Výpočetní metody a výpočetní technika v technologii svařování - možnosti a použití. 2. Aplikační programy. Databanky a znalosti báze. 3. Expertní systémy a umělá inteligence. 4. CAD a CIM svařovacích procesů. 5. Monitorování svařovacích procesů. 6. Predikce vlastností svarových spojů, sv. kovů. 7. Možnosti numerického řešení teplotních a deformačních jevů při svařování. 8. Prostředí pro numerické řešení - okrajové podmínky. 9. Modelování teplotních dějů při svařování - el. oblouk, svarový kov, teplem ovlivněná oblast. 10. Modelování teplotních a deformačních cyklů - zbytková pnutí. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Zadání programů. Početní stanovení svařovacích parametrů, teplotního režimu svařování. 2. Hodnocení svařitelnosti. Predikce vlastností svarových spojů. 3. Monitorování svařovacích procesů - laboratoře. Test. 4. Modelování teplotních a napěťových polí, metalurgických reakcí. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 60  0
        Written exam Written test 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner