345-0035/01 – Výpočetní metody ve svařování (VMS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OH120 Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Výpočetní metody a výpočetní technika v technologii svařování, matetematické modelování svařování, použití softwaru pro svařování pájení a teplné dělení.

Povinná literatura:

OCHODEK, V.: Výpočetní metody ve svařování, Int. učební texty, VŠB - TU Ostrava, 1995. HRIVŇÁK, I.: Teória zvariteľnosti oceli a zliatin. Bratislava, Veda 1989. CERJAK, H., EASTERLING, K.: Mathematical Modelling of Weld Phenomena, The Institute of Material, 1993. kol. Mecas: Použití metody konečných prvků v konstrukční praxi, 1994. CAW´95: Sborník 1. národní konference s mezinárodní účastí, VŠB - TU Ostrava, 1995.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pro studium presenční: Přednášky: 1. Výpočetní metody a výpočetní technika v technologii svařování - možnosti a použití. 2. Aplikační programy. 3. Databanky a znalostní báze. 4. Expertní systémy a umělá inteligence. 5. CAD a CIM svařovacích procesů. 6. Monitorování svařovacích procesů. 7. Řízení, kontrola a programování svařovacích procesů. 8. Modelování metalurgických dějů. 9. Predikce vlastností svarových spojů, sv. kovů. 10. Možnosti numerického řešení teplotních a deformačních jevů při svařování. 11. Prostředí pro numerické řešení - okrajové podmínky. 12. Modelování teplotních dějů při svařování - el. oblouk, svarový kov, teplem ovlivněná oblast. 13. Modelování deformačního cyklu svařování - zbytková pnutí. 14. 3 D řešení teplotních a def. cyklů. 15. Stanovení vlastností SK, TOO, difuze vodíku. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Zadání programů. 2. Znalostní báze pro svařování. 3. Početní stanovení svařovacích parametrů, teplotního režimu svařování. 4. Hodnocení svařitelnosti. 5. Predikce vlastností svarových spojů. 6. CAD ve svařování. 7. Generování technologických postupů pro svařování. Vypracování podkladů pro programy. 8. Monitorování svařovacích procesů - laboratoře. 9. Monitorování svařovacích procesů - hodnocení. 10. Prostředí pro numerické řešení úloh pro svařování. 11. Stanovení okrajových podmínek. 12. Teplotní a deformační cyklus - 2D řešení. 13. Teplotní a deformační cyklus - 3D řešení. 14. Modelování metalurgických reakcí, vlastnosti TOO, dif. vodíku. Test. 15. Verifikace dosažených výsledků - analýza vstupních dat. Zápočet. Pro studium kombinované: Přednášky: 1. Výpočetní metody a výpočetní technika v technologii svařování - možnosti a použití. 2. Aplikační programy. Databanky a znalosti báze. 3. Expertní systémy a umělá inteligence. 4. CAD a CIM svařovacích procesů. 5. Monitorování svařovacích procesů. 6. Predikce vlastností svarových spojů, sv. kovů. 7. Možnosti numerického řešení teplotních a deformačních jevů při svařování. 8. Prostředí pro numerické řešení - okrajové podmínky. 9. Modelování teplotních dějů při svařování - el. oblouk, svarový kov, teplem ovlivněná oblast. 10. Modelování teplotních a deformačních cyklů - zbytková pnutí. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Zadání programů. Početní stanovení svařovacích parametrů, teplotního režimu svařování. 2. Hodnocení svařitelnosti. Predikce vlastností svarových spojů. 3. Monitorování svařovacích procesů - laboratoře. Test. 4. Modelování teplotních a napěťových polí, metalurgických reakcí. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 60  0 3
        Písemka Písemka 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.