345-0037/01 – Assurance of Conformity and Certification (PSC)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorDr.Ing. Pavel Skalík
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
SKA63 Dr.Ing. Pavel Skalík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Vývoj a péče o jakost. 2. Ekonomika jakosti. 3. Notifikace, akreditace, certifikace. 4. Normy řady ISO 9000:1994. 5. Procesy v systémech jakosti. 6. Normy řady ISO 9000:2000. 7. Dokumentace o jakosti. 8. Jakost v předvýrobní etapě I. 9. Jakost v předvýrobní etapě II. 10. Metrologická zabezpečení. 11. Organizace a úloha útvaru ŘJ. 12. Certifikace výrobků dle EN, ASME. 13. Jakost ve službách. 14. Informační systém. 15. Aspekty obchodního případu. Cvičení: 1. Vývoj a péče o jakost. 2. Základní pojmy. 3. Plánování jakosti. 4. Dokumentace a záznamy o jakosti. 5. Metody QFD, FMEA, DOE. 6. Zpracování výrobní dokumentace. 7. Benchmarking. 8. 7 nástrojů jakosti. 9. 7 nových nástrojů jakosti. 10. Příručka jakosti. 11. Evropský model jakosti. 12. Regulační diagramy. 13. Přihlášky k auditu. 14. Ekonomika a jakost. 15. Hodnocení a udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 20  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner