345-0038/01 – Theory of Technological Processes (TTP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI30 doc. Ing. František Kristofory, CSc.
MOH30 prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.
POD50 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvod. Kovy a slitiny, jejich vnitřní stavba. Základy termodynamiky kovů a slitin. 2. Difúze v kovech a slitinách. Rovnovážné diagramy. 3. Vady krystalových mřížek. 4. Fázové přeměny a jejich využití v technologii. 5. Povrchové vlastnosti kovů. Teorie fázových rozhraní. 6. Plastická deformace kovů a slitin. Odpevňovací podklady. 7. Základy teorie tepelného zpracování. 8. Únavové vlastnosti stroj. materiálů. Vnitřní tlumení. 9. Chování materiálů za vyšších teplot, tečení, relaxace. 10. Lomy strojírenských materiálů. 11. Základy lomové mechaniky. 12. Kluzové vlastnosti strojírenských materiálů, opotřebení. Obrobitelnost. 13. Pasivace kovů. Ochrana proti korozi. 14. Základy fyziky nekonvenčních materiálů (plasty, keramika, kovová skla, komposity). 15. Základy nekonvenčních technologií (prášková metalurgie, iontové procesy, spojování materiálů). Cvičení: 1. Úvod do cvičení. 2. Rozbor fázových přeměn, křivky chladnutí, struktury. 3. Stanovení hustoty dislokací metodou Kch-Wiessmann. 4. Laboratorní práce k programu č. 2. 5. Studium fázových rozhraní, povrchové napětí. 6. Stanovení deformační charakteristiky materiálů. 7. Laboratorní práce k programu č. 3. 8. Stanovení technologického postupu tepelného zpracování. Praktické provedení včetně měření. 9. Laboratorní práce k programu č. 4. 10. Stanovení vrubové houževnatosti oceli, stanovení transitní teploty. 11. Laboratorní práce k programu č. 5. 12. Vyhodnocení korozního napadení kovu. 13. Laboratorní práce k programu č. 6. 14. Strukturně mechanické charakteristiky slitin Cu a Ni. 15. Závěrečný test.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering (10) Transient Year /bachelor to magisters studies /Bc P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.