345-0060/01 – Designing of Automatical Production Systems (PAVS)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorDr.Ing. Pavel Skalík
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAM80 Ing. Jan Damovský
SKA63 Dr.Ing. Pavel Skalík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Současný vývoj mechanizace a automatizace ve strojírenství. 2. Vývojové etapy automatizace strojírenské výroby. 3. Význam pružné automatizace ve strojírenství. 4. Stav rozvoje pružné automatizace u nás,cesty k budování bezobslužných pracovišť. 5. Koncepce automatizovaných výrobních systémů,struktura navrhovaného systému. 6. Technologická příprava projektu a projekt nasazení pružného výrobního systému pro obrábění. 7. NC stroje a obráběcí centra, jejich účelné využívání. 8. Struktura řídícího systému NC stroje. 9. Robotizace strojírenské výroby, metodika projektování robotizovaných pracovišť. 10.Modulární řešení robotizovaných technologických pracovišť. 11.Předprojektová příprava, prováděcí dokumentace RP. 12.Počítačová podpora technické přípravy výroby. 13.Počítačová podpora technologické přípravy výroby, využití systému Sysklass při automatizaci předvýrobních etap. 14.Systémy řízení výroby - PPS. 15.Automatická kontrola rozměrů. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Program a zadání témat cvičení. 2. Prostudování podkladů a sestavení technických parametrů pro návrh robotizovaného pracovišťě 3. Návrh technického řešení. Parametry strojů,parametry použitých robotů, periferních zařízení. 4. Kapacitní propočet. Projekční návrh. 5. Návrh automatizovaného technologického pracoviště. 6. Variantní řešení automatizovaného technologického pracoviště. 7. Seznámení se systémem počítačové podpory technologické přípravy výroby Sysklass. 8. Subsystém Sysmap-klasifikace položek strojírenských součástí, zadání dílce pro práci v systému 9. Grafický editor Grafklas. 10.Tvorba technologických postupů - práce s databázemi. 11.Tvorba technologických postupů - práce s databázemi. 12.Přístupová práva, kód kompletnosti, servis TPV, naplňování databází. 13.Sysnorm - přidávání typových úkonů, výstupní tiskové dokumenty. 14.Seznámení se konkrétním systémem řízení výroby. 15.Závěrečné cvičení. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.