345-0060/01 – Projektování automatických výrobních systémů (PAVS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuDr.Ing. Pavel Skalík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAM80 Ing. Jan Damovský
SKA63 Dr.Ing. Pavel Skalík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Studenti se seznámí se současný vývojem mechanizace a automatizace ve strojírenství, s koncepcí automatizovaných výrobních systémů, robotizací strojírenské výroby, metodikami projektování robotizovaných pracovišť a počítačovou podporou technické a technologické přípravy výroby.

Povinná literatura:

1. Sláčal, J. Navrhování automatizovaných výrobních systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. 2. Smetana,J.,Petřík, P. Projektování automatických výrobních procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1992.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Současný vývoj mechanizace a automatizace ve strojírenství. 2. Vývojové etapy automatizace strojírenské výroby. 3. Význam pružné automatizace ve strojírenství. 4. Stav rozvoje pružné automatizace u nás,cesty k budování bezobslužných pracovišť. 5. Koncepce automatizovaných výrobních systémů,struktura navrhovaného systému. 6. Technologická příprava projektu a projekt nasazení pružného výrobního systému pro obrábění. 7. NC stroje a obráběcí centra, jejich účelné využívání. 8. Struktura řídícího systému NC stroje. 9. Robotizace strojírenské výroby, metodika projektování robotizovaných pracovišť. 10.Modulární řešení robotizovaných technologických pracovišť. 11.Předprojektová příprava, prováděcí dokumentace RP. 12.Počítačová podpora technické přípravy výroby. 13.Počítačová podpora technologické přípravy výroby, využití systému Sysklass při automatizaci předvýrobních etap. 14.Systémy řízení výroby - PPS. 15.Automatická kontrola rozměrů. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. Program a zadání témat cvičení. 2. Prostudování podkladů a sestavení technických parametrů pro návrh robotizovaného pracovišťě 3. Návrh technického řešení. Parametry strojů,parametry použitých robotů, periferních zařízení. 4. Kapacitní propočet. Projekční návrh. 5. Návrh automatizovaného technologického pracoviště. 6. Variantní řešení automatizovaného technologického pracoviště. 7. Seznámení se systémem počítačové podpory technologické přípravy výroby Sysklass. 8. Subsystém Sysmap-klasifikace položek strojírenských součástí, zadání dílce pro práci v systému 9. Grafický editor Grafklas. 10.Tvorba technologických postupů - práce s databázemi. 11.Tvorba technologických postupů - práce s databázemi. 12.Přístupová práva, kód kompletnosti, servis TPV, naplňování databází. 13.Sysnorm - přidávání typových úkonů, výstupní tiskové dokumenty. 14.Seznámení se konkrétním systémem řízení výroby. 15.Závěrečné cvičení. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku