345-0061/01 – Logistics in Industrial Enterprise (LPP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC70 Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D.
KON45 doc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY: 1. Vymezení logistiky v jednotlivých sférách společenských aktivit, vznik a vývoj 2. Definice logistiky, současný stav logistiky 3. Podniková logistika 4. Vymezení logistiky v systému řízení podniku 5. Reengineering a rozvoj logistiky v podniku 6. Logistika ve strategii podniku 7. Logistika v managementu výroby 8. Diagnostika podniku z aspektu zdokonalování systému řízení při uplatnění logistiky 9. Informační systém logistiky 10.Metody uplatňované v logistice 11.Předpoklady a podmínky úspěšnosti logistiky z aspektu rozvoje podniku 12.Logistika v řízení jakosti a ochrany životního prostředí 13.Uplatnění metod KAITEN, JIT, KANBAN 14.Faktory ovlivňující logistiku CVIČENÍ: 1. Vymezení logistických aktivit podniku 2. Zásobovací logistika 3. -"- 4. Výrobní logistika 5. -"- 6. Distribuční logistika 7. -"- 8. Logistika skladování 9. -"- 10.Organizační uspořádání logistických aktivit podniku 11.Případové studie organizace logistiky – Audi, BMW, Daimleer -Benz 12.Případové studie organizace logistiky – Robert Krups, Boehringer, Mannheim GmbH 13.Logistika v procesu řízení podniku, metody uplatňované v logistice 14.Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner