345-0062/02 – Marketing (Mk)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC70 Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D.
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova pro prezenční studium: Přednášky: 1. Pojem marketingu, jeho vznik, vývoj a význam pro podnik 2. Marketingový management 3. Marketingová strategie 4. Nástroje marketingu 5. “ 6. Public Relations 7. “ 8. Marketing průmyslového podniku - inovační proces - transfor. technologií 9. “ 10. Marketing v obchodě, službách a cestovním ruchu, agromarketing 11. “ 12. Marketing neziskových organizací 13. Regionální marketing 14. Mezinárodní marketing 15. “ Cvičení: 1. Uplatnění marketing. managementu v podniku 2. Organizace marketingu v podniku 3. Trh: segmentace trhu, parcelace a obsazení trhu, pozice na trhu, nejvyšší marketingové cíle 4. “ 5. Tvorba marketingové strategie, market. situační analýza, možnosti podniku pro strategické manévrování 6. “ 7. Cíle market. strategie, koncipování strategie, tvorba plánu, kontrola - hodnocení 8. “ 9. Základní market. strategie, market. strat. s metodou portfolio, kreativní strategie, rozvojové strategie, konkurenční strategie 10. “ 11. Příklad postupu při vytvoření nového trhu 12. Komponenty a parametry market. mixu, market. funkce 13. “ 14. Poslání vedoucího market. útvaru 15. Doporučení pro úspěšnou market. činnost podniku Osnova pro kombinované studium: Individuální práce studentů 1. Zpracování marketingové strategické situační analýzy - případová studie (á 10 h.)

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.