345-0064/01 – Economics of Enterprise (EP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 12+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky pro prezenční studium: PODNIK A PODNIKÁNÍ 1.Podniková ekonomikaTypologie podniku a organizaciSdružení podniků a organizaci ZALOŽENÍ PODNIKU A HLAVNÍ VÝCHODISKA JEHO PROVOZU 2.Podnikatelské prostředíZakládání podniku 3.Vnitřní organizace podniku 4.Plánování 5.Kapitálová a majetková výstavba podniku 6.Výnosy, náklady a hospodařský výsledek 7.Cena ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ 8.Marketing 9.Zásobování 10.Výrobní činnost podniku 11.Řízení jakosti 12.Investiční činnost podniku 13.Personální práce 14.Finanční řízení podniku RIZIKA PODNIKÁNÍ A ZÁNIK PODNIKU 15.Rizika podnikáníSanace a zánik podniku Cvičení pro prezenční studium 1.Zjišťování hlavních markoekonomických ukazatelů 2.Proces tvorby právních norem možnosti vlivu na jejich obsah 3.Principy rozhodování o volbě typu vnější organizační formy 4.Rozvaha a analýza jejich ukazatelů 5.Výpočet bodu zvratu 6.Propočet cenové úrovně 7.Podnikatelský plán - obsah a postup tvorby 8.Aplikace vnitřních organizačních struktur ve vnějších organizačních formách 9.Tvorba marketingových analýz 10.Propočet optimální úrovně produkce 11.Rozvoj vyrobkové strategie firmy a hodnocení postavení výrobků ve výrobním programu 12.Hodnocení efektivnosti investic 13.Návrh opatření při formování nové struktury pracovníků 14.Tvorba finanční analýzy 15.Hodnocení a udělování Přednášky pro kombinované studium 1.Podnikatelské prostředí - vliv makroekonomiky a legislativní tvorby 2.Třídění a typologie podniku 3.Založení podniku 4.Organizace a řízení podniku 5.Plánování - hlavní nástroj řízení 6.Kapitálová a majetková struktura 7.Náklady, výnosy a hospodářský výsledek 8.Cena a kalkulace 9.Marketing a jeho význam v řízení podniku 10.Finanční řízení podniku 11.Investiční činnost podniku 12.Zánik podniku Cvičení pro kombinované studium 1.Podnikatelský plán - obsah a postup tvorby 2.Podnikatelský plán - finanční prognózy

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner