345-0065/02 – Technologičnost konstrukce (TEK)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Technologičnost konstrukce je doplňkový předmět poskytující ucelený přehled souvislostí mezi konstrukčním řešením a technologií výroby polotovaru, součásti, mechanismu a stroje. Technologičnost konstrukce je podána v rámci technicko ekonomické životnosti stroje s důrazem na vliv vyváženosti jeho konstrukce a technologie výroby v etapě jeho zhotovení.

Povinná literatura:

SKARBINSKI, M., SKARBINSKI, J. Technologickosť konštrukcie strojov. 2. vyd. Bratislava, ALFA 1982. 492 s. BÉKÉS, J., ANDONOV, I. Analýza a syntéza strojárskych objektov a procesov. 1. vyd. Bratislava, ALFA 1986. 376 s. MURÁNSKI, J. Automatizácia technickej prípravy strojárskej výroby. 1. vyd. Bratislava, ALFA 1981. 376 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Technologičnost konstrukce odlitků, součástí vyráběných tvářením a svařovaných součástí. Technologičnost konstrukce polotovarů z hlediska jejich tepelného zpracování a povrchové úpravy. Technologičnost konstrukce z hlediska měření, kontroly a montáže součástí a celků. Technologičnost konstrukce z pohledu provozu a údržby strojů. Technologičnost konstrukce s ohledem na výběr použitých materiálů na výrobu stroje. Systém řízení a hodnocení technologičnosti konstrukce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku