345-0069/02 – Management (Mng)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 6+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Vymezení pojmu management, jeho podstata, interdisciplinární charakter 2. Klasifikace vývojových etap řízení - managementu 3. Klasická teorie řízení, neoklasická teorie řízení 4. Moderní teorie managementu 5. Pragmatické - empirické přístupy k managementu 6. Další směry vývoje managementu 7. Řízení - management v období přechodu k tržní ekonomice 8. Uplatnění teorie systému a kybernetiky při zdokonalování řízení 9. Systém managementu 10.Organizační struktura 11.Proces řízení 12. “ 13.Poslání útvaru OTŘ 14.Manager, jeho profil, styl a principy řízení 15.Současný stav managementu a jeho další rozvoj Cvičení: 1. Vědecké řízení: př. st. Taylor, Golbreth, Ford, Baťa 2. “ 3. Moderní řízení: doporučení Peterse a Watermana 4. Přínos kybernetiky a systém. teorie pro rozvoj řízení. Technika modelování - systém, vazby v systému a okolí, blok schéma, model řízení 5. Systém řízení - cyklus řízení, tvorba org. struktury, reorganizace, př. st. Reorg. v Gen. Motors, OS v R. Eletronik 6. “ 7. Příp. st. Network Corporation, prosadit se plánováním 8. Stanovení výrob. programu rozhod. tabulkou 9. Přibl. na rozhodovací stranu, rozh. stranu pro smlouvě o dodávce, rozh. stranu při dovozu resp. vl. výrobě 10. “ 11.Strategie a taktika v managementu: př. st. David a Goliáš, strategie, Mc Crow-Hill, strategie výroby š. 12. “ 13.Př. st. Running Dog, chyby v systému řízení General Motors 14. “ 15.Managerské konflikty, vedení lidí ve spol. MVEC

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.