345-0069/02 – Management (Mng)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Podstata a význam managementu a jeho interdisciplinární charakteristika, klasifikace myšlenkových směrů managementu, obsahová náplň manažerských funkcí, společné cíle manažerů, manažerské jednání, systém řízení - cyklus řízení, organizační struktury, charakteristiky organizačních struktur, personalistika, vzdělávání, managerské konflikty, vedení lidí, motivace

Povinná literatura:

1. KONEČNÝ, M. Základy managementu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. 90 s. 2. KONEČNÝ, M. Základy managementu (návody do cvičení). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. 156 s. 3. DOKOUPIL, I. Podnikový management I. (soubory studijních materiálů). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998, 350 s. 4. KONEČNÝ, M., WÁGNEROVÁ, E. Management v praxi. SU Opava: OPF Karviná, 1997. 213 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vymezení pojmu management, jeho podstata, interdisciplinární charakter 2. Klasifikace vývojových etap řízení - managementu 3. Klasická teorie řízení, neoklasická teorie řízení 4. Moderní teorie managementu 5. Pragmatické - empirické přístupy k managementu 6. Další směry vývoje managementu 7. Řízení - management v období přechodu k tržní ekonomice 8. Uplatnění teorie systému a kybernetiky při zdokonalování řízení 9. Systém managementu 10.Organizační struktura 11.Proces řízení 12. “ 13.Poslání útvaru OTŘ 14.Manager, jeho profil, styl a principy řízení 15.Současný stav managementu a jeho další rozvoj Cvičení: 1. Vědecké řízení: př. st. Taylor, Golbreth, Ford, Baťa 2. “ 3. Moderní řízení: doporučení Peterse a Watermana 4. Přínos kybernetiky a systém. teorie pro rozvoj řízení. Technika modelování - systém, vazby v systému a okolí, blok schéma, model řízení 5. Systém řízení - cyklus řízení, tvorba org. struktury, reorganizace, př. st. Reorg. v Gen. Motors, OS v R. Eletronik 6. “ 7. Příp. st. Network Corporation, prosadit se plánováním 8. Stanovení výrob. programu rozhod. tabulkou 9. Přibl. na rozhodovací stranu, rozh. stranu pro smlouvě o dodávce, rozh. stranu při dovozu resp. vl. výrobě 10. “ 11.Strategie a taktika v managementu: př. st. David a Goliáš, strategie, Mc Crow-Hill, strategie výroby š. 12. “ 13.Př. st. Running Dog, chyby v systému řízení General Motors 14. “ 15.Managerské konflikty, vedení lidí ve spol. MVEC

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.