345-0070/02 – Principles of Accounting (ZÚ)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky pro prezenční studium: 1. Úvod do předmětu – nástin obsahu a doporučení způsobu studia 2. Základní funkce a význam účetnictví 3. Náklady, výnosy, zisk a ztráta 4. Prvky účetní metodiky 5. Oceňování majetku 6. Koloběh majetku 7. Daňová soustava a účetnictví 8. Harmonizace účetnictví 9. Koncept nového účetnictví a účetní soustava 10. Obecná a základní charakteristika a účtování úč. tříd – 5, 6 11. Obecná a základní charakteristika a účtování úč. tříd – 0, 1, 12. Obecná a základní charakteristika a účtování úč. tříd – 2, 3 13. Účetní závěrka – úč. tř. 7 14. Organizace účetnictví 15. Analýza účetních výkazů Cvičení pro prezenční studium: 1. Úvod do předmětu, zápis studentů 2. Průřez právními předpisy pro oblast účetnictví 3. Hlavní účetní výkazy z pohledu norem EU 4. Souvislý příklad účtování v soustavě podvojného účetnictví 5. Souvislý příklad účtování v soustavě podvojného účetnictví /pokračování/ 6. Vliv účetních případů na rozvahu 7. Přímý vliv N a V na vlastní jmění 8. Vybrané oceňovací techniky 9. Příklad – zabezpečení věcné srovnatelnosti nákladů a výnosů 10. Příklad – daň z příjmu 11. Rozbor účtové osnovy pro podnikatele 12. Test, zadání programu 13. Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování 14. Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce 15. Hodnocení práce studenta v průběhu cvičení, udělování zápočtů Přednášky pro kombinované studium studium: 1. Úvod do předmětu – nástin obsahu a doporučení způsobu studia 2. Základní funkce a význam účetnictví 3. Náklady, výnosy, zisk a ztráta 4. Prvky účetní metodiky 5. Oceňování majetku, koloběh majetku 6. Daňová soustava a účetnictvíHarmonizace účetnictví 7. Koncept nového účetnictví a účetní soustava 8. Obecná a základní charakteristika a účtování úč. tříd 9. Účetní závěrka – úč. tř. 7 10. Organizace účetnictví Cvičení pro kombinované studium studium: 1. Souvislý příklad účtování v soustavě podvojného účetnictví 2. Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner