345-0076/01 – Nekonvenční strojírenské materiály a tepelné zpracování ()

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI30 doc. Ing. František Kristofory, CSc.
MOH30 prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.
PUR45 prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu posluchači získají prohlubující poznatky z nekonvenčních strojírenských materiálů a z technologie tepelného zpracování.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Nekonvenční strojírenské materiály, VŠB Ostrava, 1995. MOHYLA, M.: Strojírenské materiály I., VŠB Ostrava, 1994. ŠTĚPEK a kol.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL Praha, 1989. BAREŠ, A. a kol.: Kompozitní materiály, SNTL Praha, 1988. PÍŠEK, F.: Nauka o materiálu, SNTL Praha.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Oceli o vysoké pevnosti, oceli se zvláštními fyzikálními vlatnostmi. 2. Speciální druhy litin. Neželezné kovy a slitiny. 3. Technologie plastů. 4. Keramické materiály a jejich technologie. 5. Technologie výroby strojních součástí z prášků. 6. Kompositní materiály. 7. Kovová skla, materiály s tvarovou pamětí, technologie lepení. 8. Základy technologie tepelného zpracování kovů. 9. Technologie ohřevu materiálu. 10. Chladící prostředí. 11. Technologie žíhání. 12. Technologie kalení. 13. Chemicko-tepelné zpracování, mechanicko-tepelné zpracování. 14. Zařízení procesů tepelného zpracování. 15. Nekonvenční metody tepelného zpracování. Cvičení: 1. Metodika experimentálních prací. 2. Mikrostruktura vybraných druhů materiálů - program č. 1. 3. Technologie výroby součásti z plastů, kontrukce výroba, nástrojů - program č. 2. 4. Technologie výroby keramických součástí. 5. Zkouška lomové houževnatosti keramiky - program č. 3. 6. Stanovení úhlu smáčivosti kompositních materiálů - program č. 4. 7. Návrh technologie tepelného zpracování - program č. 5. 8. Studium mikrostruktur tepelně zpracovaných materiálů - program č. 6. 9. Tepelné zpracování neželezných kovů. 10. Exkurze do kalírny. 11.-12. Návrh technologie tepelného zpracování vybraných výrobků. 13. Zpracování programu č. 7 (technologie tepelného zpracování). 14. Závěrečný test.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.