345-0076/01 – Unconventional Engineering Materials and Heat Treatment ()

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI30 doc. Ing. František Kristofory, CSc.
MOH30 prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.
PUR45 prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Oceli o vysoké pevnosti, oceli se zvláštními fyzikálními vlatnostmi. 2. Speciální druhy litin. Neželezné kovy a slitiny. 3. Technologie plastů. 4. Keramické materiály a jejich technologie. 5. Technologie výroby strojních součástí z prášků. 6. Kompositní materiály. 7. Kovová skla, materiály s tvarovou pamětí, technologie lepení. 8. Základy technologie tepelného zpracování kovů. 9. Technologie ohřevu materiálu. 10. Chladící prostředí. 11. Technologie žíhání. 12. Technologie kalení. 13. Chemicko-tepelné zpracování, mechanicko-tepelné zpracování. 14. Zařízení procesů tepelného zpracování. 15. Nekonvenční metody tepelného zpracování. Cvičení: 1. Metodika experimentálních prací. 2. Mikrostruktura vybraných druhů materiálů - program č. 1. 3. Technologie výroby součásti z plastů, kontrukce výroba, nástrojů - program č. 2. 4. Technologie výroby keramických součástí. 5. Zkouška lomové houževnatosti keramiky - program č. 3. 6. Stanovení úhlu smáčivosti kompositních materiálů - program č. 4. 7. Návrh technologie tepelného zpracování - program č. 5. 8. Studium mikrostruktur tepelně zpracovaných materiálů - program č. 6. 9. Tepelné zpracování neželezných kovů. 10. Exkurze do kalírny. 11.-12. Návrh technologie tepelného zpracování vybraných výrobků. 13. Zpracování programu č. 7 (technologie tepelného zpracování). 14. Závěrečný test.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.