345-0301/03 – Fundamentals of Mechanical Engineering Technology I (ZST I)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Radek Čada, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BR130 doc. Ing. Richard Březina, CSc.
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
OH120 Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
RUS80 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will be able: • to explain basic ideas concerned technologies of forming, casting and welding, • to describe basic tools, machines and principles of technologies of volume hot forming, casting and welding. They gain: • knowledge of principles and technical terms of principal production methods – technologies of forming, casting and welding, • knowledge of basic technologic production processes used in mechanical engineering production, which is necessary for understanding of modern production technologies. They will be able: • to choose suitable materials and master of creation method of technologic production processes of simple parts included basic computations.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Basic subject, in which the students will be acquainted with principles of main production methods – technologies of forming, casting and welding with due order technical terms. Subject contents tools, machines, choice of materials and method of creation of technologic production processes of simple parts included basic computations. In subject the students will be acquainted with forming technologies, forming technologies division, basic terms of volume hot forming, basic terms of casting technology, project of casting position in mould, shrinkage of casted alloys, machining allowance, projects of models, castings and gate systems, sand mixtures, hand and machine moulding. To students the summary of basic terms and welding technologies will be shown – manual coated electrode welding, gas welding and gas brazing, oxygen cutting, defects distribution of welded joints and their detection.

Compulsory literature:

[1] ČADA, R., ADAMEC, J., TICHÁ, Š., OCHODEK, V., HLAVATÝ, I. a ŠIMČÍK, S. Základy strojírenské technologie : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1996. 115 s. ISBN 80-7078-300-1.

Recommended literature:

[1] ČADA, R. Technologie I - část tváření a slévání : návody do cvičení : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998. 188 s. ISBN 80-7078-540-3 [2] PETRŽELA, Z., KUČERA, J. a BŘEZINA, R. Technologie slévání, tváření a svařování : skriptum. 2. vyd. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1987. (bez ISBN) [3] BLAŠČÍK, F. a kol. Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania. 1. vyd. Bratislava : ALFA, 1988. (bez ISBN) [4] MINAŘÍK, V. Přehled metod svařování. Ostrava: nakladatelství ZEROSS, 1998, 93 s. ISBN 80-85771-57-8. [5] ŽÁK, P. a HORÁČEK, M. Základy strojírenské technologie : část 1 - slévání, tváření : skriptum. Brno : VUT v Brně, 1983. 110 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň cvičení (praktická cvičení v laboratořích): 1. Ruční kování, ohřev materiálu. Polotovary pro kování. Kovářské nástroje. Základní kovářské operace. Volné strojní kování. Kování na bucharech a lisech. Návrh technologických postupů ručního kování. Základní technologie plošného tváření. Klempířské zpracování plechu. Stříhání a děrování. Ohýbání a zakružování. Obrubování, lemování, prosazování a žlábkování. Zadání programu č. 1 „Technologický postup ručního kování strojní součásti“. Ukázky výkovků a výtažků v laboratoři. 2. Bezpečnostní školení. Praktické cvičení - ruční kování háku. 3. Základy technologie slévání. Zařízení a pomůcky, modely, formovací rámy, formovací směsi, nářadí. Vtoková soustava, jednotlivé prvky vtokové soustavy. Slévárenský postupový výkres. Ukázky modelů a odlitků v laboratoři. 4. Ruční výroba forem, výroba forem šablonováním, odlévání, vytloukání a čištění odlitků. Zadání programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy“. 5. Základní pojmy a přehled technologií svařování, svařování el. obloukem ručně obalovanou elektrodou. Speciální technologie svařování plamenem. Bezpečnostní školení. 6. Svařování, pájení a řezání plamenem. Praktické ukázky technologií svařování ruční obalenou elektrodou a plamenem, řezání kovů kyslíkem a pájení plamenem – laboratorní cvičení. 7. Test: Svařování ruční obalenou elektrodou a plamenem. Rozdělení vad svarových spojů a jejich zjišťování.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 60  0 3
        Written exam Written test 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (60) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (50) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (50) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.