345-0301/05 – Fundamentals of Mechanical Engineering Technology I (ZST I)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Radek Čada, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BR130 doc. Ing. Richard Březina, CSc.
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
FRO036 Ing. Barbora Frodlová
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
MAC389 Ing. Jakub Machálek, Ph.D.
MOH37 doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
OH120 Ing. Vladislav Ochodek
POV007 Ing. Jan Povýšil, Ph.D.
RUS80 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
SON004 Ing. Martin Sondel, Ph.D.
TYL046 Ing. Stanislav Tylšar, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will be able: • to explain basic ideas concerned technologies of forming, casting and welding, • to describe basic tools, machines and principles of technologies of volume hot forming, casting and welding. They gain: • knowledge of principles and technical terms of principal production methods – technologies of forming, casting and welding, • knowledge of basic technologic production processes used in mechanical engineering production, which is necessary for understanding of modern production technologies. They will be able: • to choose suitable materials and master of creation method of technologic production processes of simple parts included basic computations.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Basic subject, in which the students will be acquainted with principles of main production methods – technologies of forming, casting and welding with due order technical terms. Subject contents tools, machines, choice of materials and method of creation of technologic production processes of simple parts included basic computations. In subject the students will be acquainted with forming technologies, forming technologies division, basic terms of volume hot forming, basic terms of casting technology, project of casting position in mould, shrinkage of casted alloys, machining allowance, projects of models, castings and gate systems, sand mixtures, hand and machine moulding. To students the summary of basic terms and welding technologies will be shown – manual coated electrode welding, gas welding and gas brazing, oxygen cutting, defects distribution of welded joints and their detection.

Compulsory literature:

[1] ČADA, R., ADAMEC, J., TICHÁ, Š., OCHODEK, V., HLAVATÝ, I. a ŠIMČÍK, S. Základy strojírenské technologie : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1996. 115 s. ISBN 80-7078-300-1.

Recommended literature:

[1] ČADA, R. Technologie I - část tváření a slévání : návody do cvičení : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998. 188 s. ISBN 80-7078-540-3 [2] PETRŽELA, Z., KUČERA, J. a BŘEZINA, R. Technologie slévání, tváření a svařování : skriptum. 2. vyd. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1987. (bez ISBN) [3] BLAŠČÍK, F. a kol. Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania. 1. vyd. Bratislava : ALFA, 1988. (bez ISBN) [4] MINAŘÍK, V. Přehled metod svařování. Ostrava: nakladatelství ZEROSS, 1998, 93 s. ISBN 80-85771-57-8. [5] ŽÁK, P. a HORÁČEK, M. Základy strojírenské technologie : část 1 - slévání, tváření : skriptum. Brno : VUT v Brně, 1983. 110 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky absolvování předmětu Cvičení: Program č. 1 (ruční kování) max. 30 bodů Program č. 2 (slévání) max. 30 bodů Test č. 1 (svařování) max. 40 bodů Celkem ze cvičení max. 100 bodů Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutno min. 51 bodů

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek: Týden Náplň přednášek 1 Úvod do předmětu (seznámení s programem přednášek a cvičení, literaturou, bodováním). Zadání textové části programu č. 1 „Technologický postup ručního kování strojní součásti (návrh technologického postupu výroby zadané součásti ručním kováním zatepla). Ruční kování, ohřev materiálu. Polotovary pro kování. Kovářské nástroje. Základní kovářské operace. Volné strojní kování. Kování na bucharech a lisech. Ukázky výrobních technologií – promítnutí fotografií a videí. Promítnutí dvou filmů o technologiích výroby různých součástí automobilů. 3 Návrhy technologických postupů ručního kování. Základní technologie plošného tváření. Klempířské zpracování plechu. Stříhání a děrování. Ohýbání a zakružování. Obrubování, lemování, prosazování a žlábkování. Ukázky výkovků a výtažků – promítnutí fotografií a videí. Promítnutí dvou filmů – o volném a zápustkovém kování, o tváření zatepla a zastudena. 5 Zadání textové části programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy pro odlitek“ (podle zadaného slévárenského postupového výkresu nakreslení výkresu odlitku, zpracování technologického postupu výroby netrvalé syrové formy ručním formováním, a to včetně jader). Základy technologie slévání. Zařízení a pomůcky, modely, formovací rámy, formovací směsi, nářadí. Vtoková soustava, jednotlivé prvky vtokové soustavy. Slévárenský postupový výkres. Výkres odlitku. Ukázky modelů a odlitků – promítnutí fotografií a videí. Promítnutí dvou filmů – o odlévání bloků motorů z hliníku, o odlévání medailí z bronzu na ztracený vosk. 7 Ruční výroba forem, výroba forem šablonováním, odlévání, vytloukání a čištění odlitků. Promítnutí videa o postupu ručního formování (pro řešení programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy pro odlitek“). Promítnutí filmu o odlévání zvonů v dílně Marie Tomáškové – Dytrychové. 9 Úvod do problematiky svařování, základní terminologie. Základní svarové spoje. Polohy při svařování. Rozdělení technologií svařování. Bezpečnost při svařování. 11 Základy svařování elektrickým obloukem ručně obalenou elektrodou – 111. Základy svařování kyslíko-acetylenovým plamenem – 311. Volba svařovacích parametrů a přídavných materiálů. 13 Základy termického dělení kyslíkem. Základy tvrdého pájení. Rozdělení vad svarových spojů a jejich zjišťování. Program cvičení + individuální práce studentů: Týden Náplň cvičení 1 Seznámení s programem cvičení, bezpečnost práce. Zadání jednotlivých součástí k programu č. 1 „Technologický postup ručního kování strojní součásti. (návrh technologického postupu výroby zadané součásti ručním kováním zatepla). Ruční kování, ohřev materiálu. Polotovary pro kování. Kovářské nástroje. Základní kovářské operace. Volné strojní kování. Kování na bucharech a lisech. Návrh technologických postupů ručního kování. Ukázky výkovků v laboratoři. Práce na programu č. 1 „Technologický postup ručního kování strojní součásti“. 3 Základní technologie plošného tváření. Klempířské zpracování plechu. Stříhání a děrování. Ohýbání a zakružování. Obrubování, lemování, prosazování a žlábkování. Ukázky výtažků v laboratoři. Ukázky kovacích nástrojů v laboratoři. Práce na programu č. 1 „Technologický postup ručního kování strojní součásti“. 5 Zadání jednotlivých součástí k programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy pro odlitek“ (podle zadaného slévárenského postupového výkresu nakreslení výkresu odlitku, zpracování technologického postupu výroby netrvalé syrové formy ručním formováním, a to včetně jader). Základy technologie slévání. Zařízení a pomůcky, modely, formovací rámy, formovací směsi, nářadí. Vtoková soustava, jednotlivé prvky vtokové soustavy. Slévárenský postupový výkres. Výkres odlitku. Práce na programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy pro odlitek“. 7 Ruční výroba forem, výroba forem šablonováním, odlévání, vytloukání a čištění odlitků. Ukázky modelů a odlitků v laboratoři. Práce na programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy pro odlitek“. 9 Bezpečnost při svařování. Základní pojmy svařování, přehled technologií. Volba základního a přídavného materiálu. Typy svarových spojů. Označování svarů na výkresech. Volba svařovacích parametrů pro základní technologie svařování. 11 Laboratorní cvičení - praktické ukázky technologií: ruční svařování obalenou elektrodou – 111, svařování plamenem – 311, řezání kovů kyslíkem, tvrdé pájení – 912. 13 Rozdělení vad svarových spojů a jejich zjišťování. Ukázky svarových spojů. Test: „Základní pojmy svařování“.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project No. 1 - "Forging" Project 30  0
        Project No. 2 - "Casting" Project 30  0
        Written exam - welding Written test 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner