345-0301/05 – Základy strojírenské technologie I (ZST I)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BR130 doc. Ing. Richard Březina, CSc.
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
FRO036 Ing. Barbora Frodlová
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
MAC389 Ing. Jakub Machálek, Ph.D.
MOH37 doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
OH120 Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
POV007 Ing. Jan Povýšil, Ph.D.
RUS80 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
SON004 Ing. Martin Sondel, Ph.D.
TYL046 Ing. Stanislav Tylšar, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou umět: • vysvětlit základní pojmy, týkající se technologií tváření, slévání a svařování, • popsat základní nástroje, stroje a principy technologií objemového tváření zatepla, slévání a svařování. Získají: • přehled o principech a odborném názvosloví hlavních výrobních metod – technologiích tváření, slévání a svařování, • přehled o základních technologických postupech výroby, používaných ve strojírenské výrobě, který je potřebný pro pochopení moderních výrobních technologií. Budou schopni: • volit vhodné materiály a ovládat metodiku tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí s principy hlavních výrobních metod – technologiemi tváření, slévání a svařování s příslušným odborným názvoslovím. Obsahem předmětu jsou základní nástroje, stroje, volba materiálů a metodika tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů. V předmětu budou studenti seznámeni s technologiemi tváření, rozdělením tvářecích technologií, základními pojmy objemového tváření zatepla, základními pojmy z technologie slévání, návrhem polohy odlitku ve formě, smrštěním odlévaných slitin, přídavky na obrábění, návrhy modelů, odlitků a vtokových soustav, formovacími směsemi, ručním a strojním formováním. Studentům bude vyložen přehled základních pojmů a technologií svařování – svařování ruční obalenou elektrodou, svařování a pájení plamenem, řezání kyslíkem, rozdělení vad svarových spojů a jejich zjišťování.

Povinná literatura:

[1] ČADA, R., ADAMEC, J., TICHÁ, Š., OCHODEK, V., HLAVATÝ, I. a ŠIMČÍK, S. Základy strojírenské technologie : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1996. 115 s. ISBN 80-7078-300-1.

Doporučená literatura:

[1] ČADA, R. Technologie I - část tváření a slévání : návody do cvičení : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998. 188 s. ISBN 80-7078-540-3 [2] PETRŽELA, Z., KUČERA, J. a BŘEZINA, R. Technologie slévání, tváření a svařování : skriptum. 2. vyd. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1987. (bez ISBN) [3] BLAŠČÍK, F. a kol. Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania. 1. vyd. Bratislava : ALFA, 1988. (bez ISBN) [4] MINAŘÍK, V. Přehled metod svařování. Ostrava: nakladatelství ZEROSS, 1998, 93 s. ISBN 80-85771-57-8. [5] ŽÁK, P. a HORÁČEK, M. Základy strojírenské technologie : část 1 - slévání, tváření : skriptum. Brno : VUT v Brně, 1983. 110 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky absolvování předmětu Cvičení: Program č. 1 (ruční kování) max. 30 bodů Program č. 2 (slévání) max. 30 bodů Test č. 1 (svařování) max. 40 bodů Celkem ze cvičení max. 100 bodů Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutno min. 51 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: Týden Náplň přednášek 1 Úvod do předmětu (seznámení s programem přednášek a cvičení, literaturou, bodováním). Zadání textové části programu č. 1 „Technologický postup ručního kování strojní součásti (návrh technologického postupu výroby zadané součásti ručním kováním zatepla). Ruční kování, ohřev materiálu. Polotovary pro kování. Kovářské nástroje. Základní kovářské operace. Volné strojní kování. Kování na bucharech a lisech. Ukázky výrobních technologií – promítnutí fotografií a videí. Promítnutí dvou filmů o technologiích výroby různých součástí automobilů. 3 Návrhy technologických postupů ručního kování. Základní technologie plošného tváření. Klempířské zpracování plechu. Stříhání a děrování. Ohýbání a zakružování. Obrubování, lemování, prosazování a žlábkování. Ukázky výkovků a výtažků – promítnutí fotografií a videí. Promítnutí dvou filmů – o volném a zápustkovém kování, o tváření zatepla a zastudena. 5 Zadání textové části programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy pro odlitek“ (podle zadaného slévárenského postupového výkresu nakreslení výkresu odlitku, zpracování technologického postupu výroby netrvalé syrové formy ručním formováním, a to včetně jader). Základy technologie slévání. Zařízení a pomůcky, modely, formovací rámy, formovací směsi, nářadí. Vtoková soustava, jednotlivé prvky vtokové soustavy. Slévárenský postupový výkres. Výkres odlitku. Ukázky modelů a odlitků – promítnutí fotografií a videí. Promítnutí dvou filmů – o odlévání bloků motorů z hliníku, o odlévání medailí z bronzu na ztracený vosk. 7 Ruční výroba forem, výroba forem šablonováním, odlévání, vytloukání a čištění odlitků. Promítnutí videa o postupu ručního formování (pro řešení programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy pro odlitek“). Promítnutí filmu o odlévání zvonů v dílně Marie Tomáškové – Dytrychové. 9 Úvod do problematiky svařování, základní terminologie. Základní svarové spoje. Polohy při svařování. Rozdělení technologií svařování. Bezpečnost při svařování. 11 Základy svařování elektrickým obloukem ručně obalenou elektrodou – 111. Základy svařování kyslíko-acetylenovým plamenem – 311. Volba svařovacích parametrů a přídavných materiálů. 13 Základy termického dělení kyslíkem. Základy tvrdého pájení. Rozdělení vad svarových spojů a jejich zjišťování. Program cvičení + individuální práce studentů: Týden Náplň cvičení 1 Seznámení s programem cvičení, bezpečnost práce. Zadání jednotlivých součástí k programu č. 1 „Technologický postup ručního kování strojní součásti. (návrh technologického postupu výroby zadané součásti ručním kováním zatepla). Ruční kování, ohřev materiálu. Polotovary pro kování. Kovářské nástroje. Základní kovářské operace. Volné strojní kování. Kování na bucharech a lisech. Návrh technologických postupů ručního kování. Ukázky výkovků v laboratoři. Práce na programu č. 1 „Technologický postup ručního kování strojní součásti“. 3 Základní technologie plošného tváření. Klempířské zpracování plechu. Stříhání a děrování. Ohýbání a zakružování. Obrubování, lemování, prosazování a žlábkování. Ukázky výtažků v laboratoři. Ukázky kovacích nástrojů v laboratoři. Práce na programu č. 1 „Technologický postup ručního kování strojní součásti“. 5 Zadání jednotlivých součástí k programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy pro odlitek“ (podle zadaného slévárenského postupového výkresu nakreslení výkresu odlitku, zpracování technologického postupu výroby netrvalé syrové formy ručním formováním, a to včetně jader). Základy technologie slévání. Zařízení a pomůcky, modely, formovací rámy, formovací směsi, nářadí. Vtoková soustava, jednotlivé prvky vtokové soustavy. Slévárenský postupový výkres. Výkres odlitku. Práce na programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy pro odlitek“. 7 Ruční výroba forem, výroba forem šablonováním, odlévání, vytloukání a čištění odlitků. Ukázky modelů a odlitků v laboratoři. Práce na programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy pro odlitek“. 9 Bezpečnost při svařování. Základní pojmy svařování, přehled technologií. Volba základního a přídavného materiálu. Typy svarových spojů. Označování svarů na výkresech. Volba svařovacích parametrů pro základní technologie svařování. 11 Laboratorní cvičení - praktické ukázky technologií: ruční svařování obalenou elektrodou – 111, svařování plamenem – 311, řezání kovů kyslíkem, tvrdé pájení – 912. 13 Rozdělení vad svarových spojů a jejich zjišťování. Ukázky svarových spojů. Test: „Základní pojmy svařování“.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Program č. 1 - "Kování" Projekt 30  0
        Program č. 2 - "Slévání" Projekt 30  0
        Písemka - svařování Písemka 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku