345-0301/06 – Fundamentals of Mechanical Engineering Technology I (ZST I)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Radek Čada, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Richard Březina, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BR130 doc. Ing. Richard Březina, CSc.
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
MOH37 doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
RUS80 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Graded credit 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will be able: • to explain basic ideas concerned technologies of forming, casting and welding, • to describe basic tools, machines and principles of technologies of volume hot forming, casting and welding. They gain: • knowledge of principles and technical terms of principal production methods – technologies of forming, casting and welding, • knowledge of basic technologic production processes used in mechanical engineering production, which is necessary for understanding of modern production technologies. They will be able: • to choose suitable materials and master of creation method of technologic production processes of simple parts included basic computations.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Basic subject, in which the students will be acquainted with principles of main production methods – technologies of forming, casting and welding with due order technical terms. Subject contents tools, machines, choice of materials and method of creation of technologic production processes of simple parts included basic computations. In subject the students will be acquainted with forming technologies, forming technologies division, basic terms of volume hot forming, basic terms of casting technology, project of casting position in mould, shrinkage of casted alloys, machining allowance, projects of models, castings and gate systems, sand mixtures, hand and machine moulding. To students the summary of basic terms and welding technologies will be shown – manual coated electrode welding, gas welding and gas brazing, oxygen cutting, defects distribution of welded joints and their detection.

Compulsory literature:

[1] ČADA, R., ADAMEC, J., TICHÁ, Š., OCHODEK, V., HLAVATÝ, I. a ŠIMČÍK, S. Základy strojírenské technologie : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1996. 115 s. ISBN 80-7078-300-1.

Recommended literature:

[1] ČADA, R. Technologie I - část tváření a slévání : návody do cvičení : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998. 188 s. ISBN 80-7078-540-3 [2] PETRŽELA, Z., KUČERA, J. a BŘEZINA, R. Technologie slévání, tváření a svařování : skriptum. 2. vyd. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1987. (bez ISBN) [3] BLAŠČÍK, F. a kol. Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania. 1. vyd. Bratislava : ALFA, 1988. (bez ISBN) [4] MINAŘÍK, V. Přehled metod svařování. Ostrava: nakladatelství ZEROSS, 1998, 93 s. ISBN 80-85771-57-8. [5] ŽÁK, P. a HORÁČEK, M. Základy strojírenské technologie : část 1 - slévání, tváření : skriptum. Brno : VUT v Brně, 1983. 110 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň cvičení: 1. Ruční kování, ohřev materiálu. Polotovary pro kování. Kovářské nástroje. Základní kovářské operace. Volné strojní kování. Kování na bucharech a lisech. Návrh technologických postupů ručního kování. Zadání programu č. 1 „Technologický postup ručního kování strojní součásti“. 2. Základní technologie plošného tváření. Klempířské zpracování plechu. Stříhání a děrování. Ohýbání a zakružování. Obrubování, lemování, prosazování a žlábkování. Ukázky výkovků a výtažků v laboratoři. 3. Základy technologie slévání. Zařízení a pomůcky, modely, formovací rámy, formovací směsi, nářadí. Vtoková soustava, jednotlivé prvky vtokové soustavy. Slévárenský postupový výkres. Zadání programu č. 2 „Technologický postup výroby netrvalé syrové formy“. 4. Ruční výroba forem, výroba forem šablonováním, odlévání, vytloukání a čištění odlitků. Ukázky modelů a odlitků v laboratoři. 5. Základní pojmy a přehled technologií svařování, svařování elektrickým obloukem ruční obalenou elektrodou. Speciální technologie svařování plamenem. 6. Svařování, pájení a řezání plamenem. Rozdělení vad svarových spojů a jejich zjišťování. Zadání programu č. 3 z oblasti svařování.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner