345-0305/04 – Svařování (Sv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Jindřich Kozák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jindřich Kozák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OH120 Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se teplotním cyklem svarových spojů, deformačním cyklem svarových spojů, svařitelností materiálů, nedestruktivními a destruktivními zkouškami svarových spojů. Student bude schopen : - charakterizovat vliv teplotních a deformačních cyklů na svarové spoje, - hodnotit svařitelnost vybraných typů základních materiálů, - navrhnout vhdný teplotní režim svařování včetnš tepelného zpracování, - navrhnout metody nedestruktivního zkoušení svarových spojů, - navrhnout metody destruktivního zkoušení svarových spojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Základní předmět pro studium bakalářského oboru strojírenská technologie se zaměřením na svařování, ve kterém se studenti seznámí s rozdělením metod svařování, teplotním cyklem svařování, deformačním cyklem svařování, základními metodami tepelného zpracování svarových spojů, svařitelnosti materiálu, nedestruktivními a destruktivními zkouškami svarových spojů, svařitelnosti základních typů ocelí.

Povinná literatura:

HRIVŇÁK, I.: Teória zvariteľnosti kovov a zliatin, ALFA Bratislava, 1991. KUČERA, J.: Teorie svařování, VŠB Ostrava, 1987. KUNCIPÁL, J. a kol.: Teorie svařování, SNTL Praha, 1986. EASTERLING, K.: Introduction to the Physical Metallurgy of Welding, BMM London, 1983.

Doporučená literatura:

ASM. Handbook vol. 6, Welding, Brazing, Soldering. ASM 2001 TWI [online]. 2008 [cit. 2008-09-12]. Available from WWW: . EWI [online]. 2008 [cit. 2008-09-12]. Available from WWW: .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. 1. Tavné a tlakové svařování. Přehled metod svařování. Teplotní cyklus svařování a jeho vliv na rozdělení tavných svarů na charakteristické dílčí oblasti. 2. Deformační cyklus svařování. Rozdělení vnitřních napětí a deformací a příčiny jejich vzniku. Vliv technologie svařování. 3. Tepelné zpracování svarových spojů. Žíhání na snížení vnitřních napětí. 4. Popouštění svarových spojů. Normalizační žíhání svarových spojů. Místní tepelné zpracování svarových spojů. 5. Destruktivní zkoušky svarových spojů. Zkoušky tahem, ohybem, tvrdosti, rázem v ohybu a jejich hodnocení. Zkoušky makro a mikrostruktury. 6. Přehled vad svarových spojů a jejich označení. Přehled nedestruktivních zkoušek svarových spojů. Vizuální zkouška. 7. Penetrační a magnetická zkouška a jejich hodnocení. 8. Zkoušky prozářením, ultrazvukem. Princip, provedení. Vyhodnocení. 9. Přehled trhlin vznikajících ve svarových spojích. 10. Svařitelnost materiálů. Veličiny ovlivňující svařitelnost. Ekvivalentní uhlík. Význam teploty předehřevu a její výpočet. 11. Svařitelnost uhlíkových a mikrolegovaných ocelí. Svařitelnost ocelí pro nízké teploty. 12. Svařitelnost TMZ a nízkolegovaných ocelí. Svařitelnost ocelí pro nízké teploty. 13. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí feritických a martenzitických. 14. Svařitelnost austenitických a duplexních ocelí. Cvičení: 1. Úvod cvičení, seznámení s programem cvičení a podmínky udělení zápočtu, Svařované konstrukce. Volba základního a přídavného materiálu. Teplotní režim svařování. 2. Projekt č.1 - Technologický postup svařování ocelové kontrukce. Projekt č.2 - Svařitelnost ocelí. 3. Hodnocení vlasností svarových spojů. Metalografické hodnocení tepelně ovlivněné oblasti. Hodnocení trhlin vznikajících při svařování - praktické ukázky vad svarových spojů. 4. Hodnocení svařitelnosti konstrukčních ocelí. Destruktívní zkoušky svarových spojů.Test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Test Písemka 40  20
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní