345-0305/05 – Svařování (Sv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Jindřich Kozák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jindřich Kozák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ323 Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
OH120 Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se teplotním cyklem svarových spojů, deformačním cyklem svarových spojů, svařitelností materiálů, nedestruktivními a destruktivními zkouškami svarových spojů. Student bude schopen : - charakterizovat vliv teplotních a deformačních cyklů na svarové spoje, - hodnotit svařitelnost vybraných typů základních materiálů, - navrhnout vhdný teplotní režim svařování včetnš tepelného zpracování, - navrhnout metody nedestruktivního zkoušení svarových spojů, - navrhnout metody destruktivního zkoušení svarových spojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Základní předmět pro studium bakalářského oboru strojírenská technologie se zaměřením na svařování, ve kterém se studenti seznámí s rozdělením metod svařování, teplotním cyklem svařování, deformačním cyklem svařování, základními metodami tepelného zpracování svarových spojů, svařitelnosti materiálu, nedestruktivními a destruktivními zkouškami svarových spojů, svařitelnosti základních typů ocelí.

Povinná literatura:

HRIVŇÁK, I.: Teória zvariteľnosti kovov a zliatin, ALFA Bratislava, 1991. KUČERA, J.: Teorie svařování, VŠB Ostrava, 1987. KUNCIPÁL, J. a kol.: Teorie svařování, SNTL Praha, 1986. EASTERLING, K.: Introduction to the Physical Metallurgy of Welding, BMM London, 1983.

Doporučená literatura:

ASM. Handbook vol. 6, Welding, Brazing, Soldering. ASM 2001 TWI [online]. 2008 [cit. 2008-09-12]. Available from WWW: . EWI [online]. 2008 [cit. 2008-09-12]. Available from WWW: .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Tavné a tlakové svařování. Přehled metod svařování. Teplotní cyklus svařování a jeho vliv na rozdělení tavných svarů na charakteristické dílčí oblasti. 2. Deformační cyklus svařování. Rozdělení vnitřních napětí a deformací a příčiny jejich vzniku. Vliv technologie svařování. 3. Tepelné zpracování svarových spojů. Žíhání na snížení vnitřních napětí. 4. Popouštění svarových spojů. Normalizační žíhání svarových spojů. Místní tepelné zpracování svarových spojů. 5. Destruktivní zkoušky svarových spojů. Zkoušky tahem, ohybem, tvrdosti, rázem v ohybu a jejich hodnocení. Zkoušky makro a mikrostruktury. 6. Přehled vad svarových spojů a jejich označení. Přehled nedestruktivních zkoušek svarových spojů. Vizuální zkouška. 7. Penetrační a magnetická zkouška a jejich hodnocení. 8. Zkoušky prozářením, ultrazvukem. Princip, provedení. Vyhodnocení. 9. Přehled trhlin vznikajících ve svarových spojích. 10. Svařitelnost materiálů. Veličiny ovlivňující svařitelnost. Ekvivalentní uhlík. Význam teploty předehřevu a její výpočet. 11. Svařitelnost uhlíkových a mikrolegovaných ocelí. Svařitelnost ocelí pro nízké teploty. 12. Svařitelnost TMZ a nízkolegovaných ocelí. Svařitelnost ocelí pro nízké teploty. 13. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí feritických a martenzitických. 14. Svařitelnost austenitických a duplexních ocelí. Cvičení: 1. Úvod cvičení, seznámení s programem cvičení, podmínky udělení zápočtu, bezpečnostní školení. Svařované konstrukce. 2. Projekt č. 1 - Technologický postup svařování ocelové konstrukce. 3. Volba základního a přídavného materiálu. Teplotní režim svařování. 4. Zpracování projektu č. 1. 5. Metalografické hodnocení tepelně ovlivněné zóny. Hodnocení trhlin vznikajících při svařování - praktické ukázky vad svarových spojů. 6. Způsoby výpočtu teplot předehřevů pro jednotlivé oceli. Metody měření a kontroly teplot. 7. Hodnocení svařitelnosti konstrukčních ocelí. Projekt č. 2 - Svařitelnost ocelí. 8. Zpracování projektu č. 2. 9. Laboratorní cvičení - svařování vysokolegovaných ocelí. 10. Laboratorní cvičení - hodnocení užitných vlastností svarových spojů - destruktivní zkoušky. 11. Laboratorní cvičení - hodnocení vlastností svarových spojů - nedestruktivní zkoušky 1. 12. Laboratorní cvičení - hodnocení vlastností svarových spojů - nedestruktivní zkoušky 2. 13. Test. Konzultace projektů. 14. Příklady přídavných zařízení - polohovadel a manipulátorů.Hodnocení projektů,zápočty. Otázky ke zkoušce: 1. Tavné a tlakové svařování. Přehled základních metod svařování. Označování základních metod svařování. 2. Teplotní cyklus svařování a jeho vliv na rozdělení tavných svarů na charakteristické dílčí oblasti. 3. Deformační cyklus svařování. Příčiny jeho vzniku. Rozdělení vnitřních napětí a deformací. 4. Rozdělení vnitřních napětí a deformací tavných svarových spojů. Vliv použití technologie svařování. 5. Přehled metod tepelného zpracování svarových spojů a jejich charakteristik. 6. Místní tepelné zpracování svarových spojů. 7. Základní destruktivní zkoušky svarových spojů. Principy, umístění zkušebních tyčí ve svarovém spoji, příprava zkušebních tyčí. Vyhodnocení zkoušek. 8. Základní typy vad ve svarových spojích a jejich rozdělení. Rozdělení základních nedestruktivních zkoušek svarových spojů. 9. Vizuální zkouška. Penetrační a magnetická zkouška. Principy, provedení a vyhodnocení zkoušek. 10. Zkoušky prozářením a ultrazvukem. Princip, provedení a vyhodnocení zkoušek. 11. Přehled trhlin vznikajících ve svarových spojích a základní příčiny jejich vzniku. 12. Svařitelnost materiálů. Veličiny ovlivňující svařitelnost. Význam uhlíku a ekvivalentního uhlíku pro svařitelnost materiálů. 13. Význam teploty předehřevu pro svařitelnost materiálů a její výpočet. Význam teploty dohřevu svarových spojů. 14. Svařitelnost uhlíkových ocelí. 15. Svařitelnost mikrolegovaných ocelí. 16. Svařitelnost termomechanicky zpracovaných ocelí. 17. Svařitelnost nízkolegovaných ocelí. 18. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí feritických. 19. Svařitelnost vysokolegovaných martenzitických ocelí. 20. Svařitelnost austenitických a duplexních ocelí. 21. Svařitelnost ocelí pro nízké teploty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  35 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro úspěšné získání zápočtu je potřeba odevzdat 2 zadané projekty a absolvovat test. Na základě zápočtu musí student absolvovat zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270012) Strojírenství (S06) Strojírenská technologie MET P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270012) Strojírenství (S06) Strojírenská technologie MET P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270012) Strojírenství (S06) Strojírenská technologie MET P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství (S06) Strojírenská technologie MET P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství (S06) Strojírenská technologie MET P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství (S06) Strojírenská technologie MET P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.