345-0309/01 – Základy projektování (ZPr)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuDr.Ing. Pavel Skalík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
SKA63 Dr.Ing. Pavel Skalík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních znalostí zpracování technologického postupu a rozmístění pracovišť, rozboru práce a stanovení norem času práce, použití metod standartizace a kapacitních výpočtů. Dále je cílem předmětu znalost a použití metod rozboru materiálového toku, určení požadavků na skladové hospodářství, stanovení požadavků na osvětlení pracoviště, znalost zásad ochrany před hlukem na pracovišti a protipožárních zásad v projektování. Posluchač je kompetentní zpracovat technologický postup výroby a optimalizovat stávající výrobní postupy a navrhnout opatření ke zlepšení pracovního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka bezprostředně navazuje na předmět Zpracování výrobní dokumentace v AutoCADu, přičemž využívá znalostí získaných v předmětech strojírenské technologie, zejména technologie obrábění, svařování a tváření. Studenti využiji své vědomosti ve tvorbě grafických prací a navrhování technologických postupů potřebných pro předměty Projektování výrobních procesů a Projektování výrobních systémů. Získají rovněž základní znalosti v oblasti normování práce. Důraz je kladen na získání odborných dovedností při zpracování technologického postupu. Cvičení je vedeno s využítím výpočetní techniky. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako technolog nebo projektant v oblasti přípravy strojírenské výroby.

Povinná literatura:

FOŘT, P., KLETEČKA, J.: AutoCAD 2006 - Učebnice pro střední školy. Computer Press Brno, 2006, 417 s. ISBN 80-251-1014-1. BURCHARD, B., PITZER, D.: Mistrovství v AutoCADu 2000. Praha: Computer Press, 2000, 964 s. ISBN 80-7226-275-0. ŠTOUD, Z.: Nové normy technického kreslení. Práce Praha 1986, 364 s. VIGNER-ZELENKA-KRAL: Metodika projektovani vyrobnich procesu. Praha, SNTL 1994. DILWORTH, James B. Operations management: design, planning, and control for manufacturing and services. New York: McGraw-Hill, c1992. ISBN 0-07-016988-8.

Doporučená literatura:

SMETANA, J.: Projektováni technologických pracovišť. Ostrava, VSB 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1 Etapy technologického projektování a jejich obsah, výrobní proces Význam a úkoly normování 2 Metody stanovení normy času ve strojírenství Metody standardizace procesů 3 Grafické systém pro projektování Tvorba grafické dokumentace 4 Metody rozboru materiálového toku 5 Kapacitní výpočty 6 Meziobjektová doprava Skladové hospodářství 7 Protipožární zásady Technické plyny 8 Osvětlení pracovišť 9 Systém vodního hospodářství Cvičení: 1. AutoCAD v síti počítačové učebny, nastavení pracovního prostředí. 2. Zadání programu, kreslení výkresu – samostatná práce. 3. Technologický postup, hlavní části, zásady vypracování. 4. Stanovení technologických operací a jejich zápis do formuláře. 5. Dělící plán, pálící plán, střižný plán, stanovení ceny polotovaru 6. Kreslení obrázkového postupu technologických operací, stanovení úseků a úkonů. 7. Stanovení norem operací, normativy, zápis norem spotřeby práce do formuláře. 8. Stanovení kapacity skladu. 9. Hodnocení vypracovaného programu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 90  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní