345-0309/06 – Základy projektování (ZPr)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních znalostí zpracování technologického postupu a rozmístění pracovišť, rozboru práce a stanovení norem času práce, použití metod standartizace a kapacitních výpočtů. Dále je cílem předmětu znalost a použití metod rozboru materiálového toku, určení požadavků na skladové hospodářství, stanovení požadavků na osvětlení pracoviště, znalost zásad ochrany před hlukem na pracovišti a protipožárních zásad v projektování. Posluchač je kompetentní zpracovat technologický postup výroby a optimalizovat stávající výrobní postupy a navrhnout opatření ke zlepšení pracovního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka bezprostředně navazuje na předmět Zpracování výrobní dokumentace v AutoCADu, přičemž využívá znalostí získaných v předmětech strojírenské technologie, zejména technologie obrábění, svařování a tváření. Studenti využiji své vědomosti ve tvorbě grafických prací a navrhování technologických postupů potřebných pro předměty Projektování výrobních procesů a Projektování výrobních systémů. Získají rovněž základní znalosti v oblasti normování práce. Důraz je kladen na získání odborných dovedností při zpracování technologického postupu. Cvičení je vedeno s využítím výpočetní techniky. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako technolog nebo projektant v oblasti přípravy strojírenské výroby.

Povinná literatura:

FOŘT, P., KLETEČKA, J.: AutoCAD 2006 - Učebnice pro střední školy. Computer Press Brno, 2006, 417 s. ISBN 80-251-1014-1. BURCHARD, B., PITZER, D.: Mistrovství v AutoCADu 2000. Praha: Computer Press, 2000, 964 s. ISBN 80-7226-275-0. ŠTOUD, Z.: Nové normy technického kreslení. Práce Praha 1986, 364 s. VIGNER-ZELENKA-KRAL: Metodika projektovani vyrobnich procesu. Praha, SNTL 1994. DILWORTH, James B. Operations management: design, planning, and control for manufacturing and services. New York: McGraw-Hill, c1992. ISBN 0-07-016988-8.

Doporučená literatura:

SMETANA, J.: Projektováni technologických pracovišť. Ostrava, VSB 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování projektu a jeho prezentace. Zápočtový test v LMS.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích. Odevzdání projektů bude probíhat dle stanoveného harmonogramu (viz LMS).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Etapy technologického projektování a jejich obsah, výrobní proces 2. Význam a úkoly normování 3. Metody stanovení normy času ve strojírenství 4. Metody standardizace procesů 5. Grafické systém pro projektování 6. Tvorba grafické dokumentace 7. Metody rozboru materiálového toku 8. Kapacitní výpočty 9. Meziobjektová doprava 10.Skladové hospodářství 11.Protipožární zásady 12.Technické plyny 13.Osvětlení pracovišť 14.Systém vodního hospodářství Cvičení: 1. AutoCAD v síti počítačové učebny, nastavení pracovního prostředí. 2. Zadání programu, kreslení výkresu – samostatná práce. 3. Technologický postup, hlavní části, zásady vypracování. 4. Stanovení technologických operací a jejich zápis do formuláře. 5. Dělící plán, pálící plán, střižný plán, stanovení ceny polotovaru 6. Kreslení obrázkového postupu technologických operací, stanovení úseků a úkonů. 7.-10. Stanovení norem operací, normativy, zápis norem spotřeby práce do formuláře. 11.-13. Stanovení kapacity skladu. 14. Hodnocení vypracovaného programu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1.(první) konzultaci.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají 1 semestrální projekt v předposledním týdnu v semestru a úspěšně absolvují zápočtový test v LMS v termínu dohodnutém s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.