345-0310/02 – Základy marketingu (ZMk)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů pro absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Pojetí a základní kategorie moderního marketingu v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky. Náplní předmětu je základní orientace v oboru marketing, jeho vzniku a vývoji, principech řízení a plánování mark. činností, struktuře mark. prostředí, chování zákazníků, výzkum trhu a systém nástrojů realizace marketingu ve firmě.

Povinná literatura:

MCCARTHY, E. – Základy marketingu, Praha : Victoria publ. 1995, 511 s. MAJARO, J. – Základy marketingu, Praha : Grada, 1996 . 308 s. TOMEK, J. – Marketing podniku, ALEKO, 1991 KITA, J. – Marketing odvětví, ES-EU Bratislava, 1992 KOTRBOVÁ, H. – Mezinárodní marketing, VŠE Praha, 1992 VLČEK, R. A KOL. –Management marketingu, inovací a kvality, VŠE Praha, 1992

Doporučená literatura:

[1] ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xxiv, 499 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-115-4 [2] KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN 978-802-4705-132.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu – nástin obsahu a doporučení způsobu studia 2. Marketing v tržní ekonomice 3. Vývoj marketingu jako podnikatelské filosofie 4. Marketingové plánování a řízení 5. Marketingové makroprostředí a mikroprostředí 6. Kupní chování zákazníků – spotřební chování, a institucí 7. Výzkum trhu 8. Marketingový MIX 9. Výrobek a výrobková politika 10. Cena a cenová politika 11. Komunikace a komunikační politika 12. Mezinárodní marketing Cvičení: 1. Marketingové podnikatelské filozofie – historie. Marketingové prostředí. Analýza vnitřních a vnějších vlivů - investiční model GE 2. Rozdělení trhu. Spotřební trh - profil zákazníkůTrh organizací, kupní rozhodování 3. Výzkum trhu, metody sběru dat. Marketingový MIX 4. Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování. Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku