345-0310/05 – Základy marketingu (ZMk)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů pro absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zaměřen na základní pojetí a kategorie moderního marketingu v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky. Náplní předmětu je získání orientace v oboru marketing, jeho vzniku a vývoji, principech řízení a plánování marketingových činností, struktuře marketingového prostředí, chování zákazníků, výzkum trhu a systém nástrojů realizace marketingu ve firmě. Další skupina témat je zaměřena na soubor základních marketingových nástrojů (produkt, cena, distribuce a komunikace) a způsoby jejich používání. Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů stanovených jako podmínka pro absolvování předmětu.

Povinná literatura:

[1] KOTLER, P. - Principles of marketing, Harlow: Pearson Education, 2014, 716 s. [2] BAINES, Paul, Chris FILL a Kelly PAGE. Marketing. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-957961-7. [3] MCCARTHY, E. – Základy marketingu, Praha : Victoria publ. 1995, 511 s. [4] MAJARO, J. – Základy marketingu, Praha : Grada, 1996. 308 s. [5] NEČAS, L. – Základy marketingu, VŠB-TU Ostrava, 2012 [6] TOMEK, J. – Marketing podniku, ALEKO, 1991 [7] VYSEKALOVÁ, J. – Marketing, EDUKO Praha, 2016

Doporučená literatura:

[1] ZAMAZALOVÁ, M. - Marketing. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, 499 s. [2] KOTLER, P. - Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. [3] KOTRBOVÁ, H. – Mezinárodní marketing, VŠE Praha, 1992 [4] VLČEK, R. A KOL. –Management marketingu, inovací a kvality, VŠE Praha, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu – nástin obsahu a doporučení způsobu studia 2. Marketing v tržní ekonomice 3. Vývoj marketingu jako podnikatelské filosofie 4. Marketingové plánování a řízení 5. Marketingové makroprostředí 6. Marketingové mikroprostředí 7. Kupní chování zákazníků – spotřební chování 8. Kupní chování institucí 9. Výzkum trhu 10. Marketingový MIX 11. Výrobek a výrobková politika 12. Cena a cenová politika 13. Komunikace a komunikační politika 14. Mezinárodní marketing 15. Tvorba marketingového mixu pro mezinárodní trhy Cvičení: 1. Úvod do předmětu, zápis studentů 2. Marketingové podnikatelské filozofie - historie 3. Marketingové prostředí 4. Analýza vnitřních a vnějších vlivů - investiční model GE 5. Rozdělení trhu 6. Test 7. Spotřební trh - profil zákazníků 8. Trh organizací, kupní rozhodování 9. MIS 10. Výzkum trhu, metody sběru dat 11. Marketingový MIX 12. Test, zadání programu 13. Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování 14. Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce 15. Hodnocení práce studenta v průběhu cvičení a udělování zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních min. 80 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku