345-0311/01 – Ekonomika a management (EM)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE12 Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů pro absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti z oblasti ekonomiky a řízení podniku – majetku a zdrojů financování firmy, hospodářských aktivit, řízení peněžních toků, systému podnikových činností (zejména zásobovacích, výrobních a odbytových), finančního řízení a investování, systému podnikového plánování a základních principů systému účetnictví. Předmět je určen studentům, kteří budou ve své profesní dráze zastávat řídící funkce všech stupňů nebo provádět vlastní podnikatelskou činnost v rámci svého oboru.

Povinná literatura:

[1] SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. [1] DRANSFIELD, R. – Business economics. London: Routledge, 2014, 486 s. [2] HOLMAN, R. Ekonomie. Praha : C-H-BECK, 1999. 720 s. [3] NEČAS, Libor. Ekonomika a management. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. 105 s. [4] TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra. Úvod do podnikové ekonomiky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 264 s.

Doporučená literatura:

[1] STEIGAUF, Slavomír. Investiční matematika. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 335 s. [2] HIGGINS, Robert C. Analýza pro finanční management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 399 s. [3] KORÁB, Vojtěch. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, c2007, 216 s. [4] ŽÁK, Milan. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozš. vyd. Praha: Linde, 2002, 887 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu - nástin obsahu a doporučení způsobu studia. 2. Chování spotřebitele (užitečnost a poptávka) - celkový a mezní užitek spotřebitele, spotřebitelův přebytek, obětovaná příležitost a vyrovnávání mezních užitků. 3. Poptávka, zákon klesající poptávky - důchodový a substituční efekt, poptávka v krátké a dlouhém období, elasticita poptávky, změny poptávky, tržní poptávka. 4. Chování výrobce (náklady a nabídka) - utopené náklady, náklady příležitostí, ekonomické náklady a ekonomický zisk, změn nákladů. 5. Zastavení činnosti, odchod z trhu, nákladová funkce firmy, optimální objem produkce. 6. Nabídka firmy v krátkém období a dlouhodobá rovnováha firmy, změny nabídky, tržní nabídka. 7. Hodnocení finančního zdraví firmy - interpretace finančních výkazů. 8. Hodnocení finanční výkonnosti. 9. Finanční plánování - prognózování. 10. Finanční plánování - řízení růstu. 11. Financování operací - finanční nástroje a trhy. 12. Financování operací - finanční rozhodování. 13. Vyhodnocování investičních příležitostí - analýza rizika při rozhodování o investicích. 14. Oceňování podniků a restrukturalizace korporací. Cvičení: 1. Úvod do předmětu, zápis studentů. 2. Upřesnění klíčových pojmů teorie spotřebitele. 3. Řešení otázek a příkladů z oblasti teorie spotřebitele. 4. Indiferenční křivky. 5. Upřesnění klíčových pojmů teorie firmy. 6. Řešení otázek a příkladů z oblasti teorie firmy. 7. Test - kontrola znalostí z oblasti teorie firmy a teorie spotřebitele. Analýza výsledků testu a rozbor správných odpovědí. 8. Příklad - rozbor základních finančních informací vybrané společnosti. 9. Příklad - zhodnocení finanční výkonnosti vybrané firmy. 10. Postup tvorby finanční prognózy společnosti. 11. Příklad - rozhodování o přijetí úvěru. 12. Test - kontrola znalostí z oblasti analýzy fin informací a prognózy vývoje. Analýza výsledků testu a rozbor správných odpovědí. 13. Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování. 14. Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce. Hodnocení práce studneta v průběhu cvičení. 15. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku