345-0311/02 – Economics and Management (EM)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits3
Subject guarantorIng. Libor Nečas, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of subject is to gain orientation in the field and understand the links to related subject matter of follow-up articles. The student demonstrates the degree of fulfillment of the objectives in the final test and fulfillment of tasks for completion of the course.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The aim of the course is to provide knowledge in the area of economics and business management - assets and resources of company financing, economic activities, cash flow management, system of corporate activities (especially supply, production and sales), financial management and investment, corporate planning system and basic principles of accounting system. The course is designed for students who, in their professional career, will hold management functions at all levels or carry out their own business activities within their field of study.

Compulsory literature:

DRANSFIELD, R. – Business economics. London: Routledge, 2014, 486 s.

Recommended literature:

[1] DRANSFIELD, R. – Business economics. London: Routledge, 2014, 486 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvod do předmětu - nástin obsahu a doporučení způsobu studia. 2. Chování spotřebitele (užitečnost a poptávka) - celkový a mezní užitek spotřebitele, spotřebitelův přebytek, obětovaná příležitost a vyrovnávání mezních užitků. 3. Poptávka, zákon klesající poptávky - důchodový a substituční efekt, poptávka v krátké a dlouhém období, elasticita poptávky, změny poptávky, tržní poptávka. 4. Chování výrobce (náklady a nabídka) - utopené náklady, náklady příležitostí, ekonomické náklady a ekonomický zisk, změn nákladů. 5. Zastavení činnosti, odchod z trhu, nákladová funkce firmy, optimální objem produkce. 6. Nabídka firmy v krátkém období a dlouhodobá rovnováha firmy, změny nabídky, tržní nabídka. 7. Hodnocení finančního zdraví firmy - interpretace finančních výkazů. 8. Hodnocení finanční výkonnosti. 9. Finanční plánování - prognózování. 10. Finanční plánování - řízení růstu. 11. Financování operací - finanční nástroje a trhy. 12. Financování operací - finanční rozhodování. 13. Vyhodnocování investičních příležitostí - analýza rizika při rozhodování o investicích. 14. Oceňování podniků a restrukturalizace korporací. Cvičení: 1. Úvod do předmětu, zápis studentů. 2. Upřesnění klíčových pojmů teorie spotřebitele. 3. Řešení otázek a příkladů z oblasti teorie spotřebitele. 4. Indiferenční křivky. 5. Upřesnění klíčových pojmů teorie firmy. 6. Řešení otázek a příkladů z oblasti teorie firmy. 7. Test - kontrola znalostí z oblasti teorie firmy a teorie spotřebitele. Analýza výsledků testu a rozbor správných odpovědí. 8. Příklad - rozbor základních finančních informací vybrané společnosti. 9. Příklad - zhodnocení finanční výkonnosti vybrané firmy. 10. Postup tvorby finanční prognózy společnosti. 11. Příklad - rozhodování o přijetí úvěru. 12. Test - kontrola znalostí z oblasti analýzy fin informací a prognózy vývoje. Analýza výsledků testu a rozbor správných odpovědí. 13. Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování. 14. Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce. Hodnocení práce studneta v průběhu cvičení. 15. Zápočty.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner