345-0311/03 – Ekonomika a management (EM)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON45 doc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů pro absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti z oblasti ekonomiky a řízení podniku – majetku a zdrojů financování firmy, hospodářských aktivit, řízení peněžních toků, systému podnikových činností (zejména zásobovacích, výrobních a odbytových), finančního řízení a investování, systému podnikového plánování a základních principů systému účetnictví. Předmět je určen studentům, kteří budou ve své profesní dráze zastávat řídící funkce všech stupňů nebo provádět vlastní podnikatelskou činnost v rámci svého oboru.

Povinná literatura:

[1] SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. [1] DRANSFIELD, R. – Business economics. London: Routledge, 2014, 486 s. [2] HOLMAN, R. Ekonomie. Praha : C-H-BECK, 1999. 720 s. [3] NEČAS, Libor. Ekonomika a management. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. 105 s. [4] TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra. Úvod do podnikové ekonomiky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 264 s.

Doporučená literatura:

[1] STEIGAUF, Slavomír. Investiční matematika. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 335 s. [2] HIGGINS, Robert C. Analýza pro finanční management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 399 s. [3] KORÁB, Vojtěch. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, c2007, 216 s. [4] ŽÁK, Milan. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozš. vyd. Praha: Linde, 2002, 887 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu - nástin obsahu a doporučení způsobu studia. 2. Chování spotřebitele (užitečnost a poptávka) - celkový a mezní užitek spotřebitele, spotřebitelův přebytek, obětovaná příležitost a vyrovnávání mezních užitků. 3. Poptávka, zákon klesající poptávky - důchodový a substituční efekt, poptávka v krátké a dlouhém období, elasticita poptávky, změny poptávky, tržní poptávka. 4. Chování výrobce (náklady a nabídka) - utopené náklady, náklady příležitostí, ekonomické náklady a ekonomický zisk, změn nákladů. 5. Zastavení činnosti, odchod z trhu, nákladová funkce firmy, optimální objem produkce. 6. Nabídka firmy v krátkém období a dlouhodobá rovnováha firmy, změny nabídky, tržní nabídka. 7. Hodnocení finančního zdraví firmy - interpretace finančních výkazů. 8. Hodnocení finanční výkonnosti. 9. Finanční plánování - prognózování. 10. Finanční plánování - řízení růstu. 11. Financování operací - finanční nástroje a trhy. 12. Financování operací - finanční rozhodování. 13. Vyhodnocování investičních příležitostí - analýza rizika při rozhodování o investicích. 14. Oceňování podniků a restrukturalizace korporací. Cvičení: 1. Úvod do předmětu, zápis studentů. 2. Upřesnění klíčových pojmů teorie spotřebitele. 3. Řešení otázek a příkladů z oblasti teorie spotřebitele. 4. Indiferenční křivky. 5. Upřesnění klíčových pojmů teorie firmy. 6. Řešení otázek a příkladů z oblasti teorie firmy. 7. Test - kontrola znalostí z oblasti teorie firmy a teorie spotřebitele. Analýza výsledků testu a rozbor správných odpovědí. 8. Příklad - rozbor základních finančních informací vybrané společnosti. 9. Příklad - zhodnocení finanční výkonnosti vybrané firmy. 10. Postup tvorby finanční prognózy společnosti. 11. Příklad - rozhodování o přijetí úvěru. 12. Test - kontrola znalostí z oblasti analýzy fin informací a prognózy vývoje. Analýza výsledků testu a rozbor správných odpovědí. 13. Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování. 14. Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce. Hodnocení práce studneta v průběhu cvičení. 15. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku