345-0311/10 – Ekonomika a management (EM)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů pro absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout znalosti z oblasti teorie firmy (náklady a nabídka) a teorie volby spotřebitele (užitečnost a poptávka), dále získat povědomí o interpretaci finančních výkazů, hodnocení finační výkonnosti podniku, ekonomickém plánování a řízení finančních operací. Absolventi získají vědomosti nezbytné pro ýkon vyšších a středních managerských funkcí technických oborů

Povinná literatura:

VALACH, J.: Finanční řízení podniku. Praha: Ekopres, 2000. ISBN 80-86119-21-1. BREALEY, R., MYERS, S.: Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victorie publ., 1992. 971 s. ISBN 80-85605-24-4. NOVÁK, J.: Ekonomicka a management. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1995. 83 s. ISBN 80-7778-250-1. KAŠÍK, J.: Podniková ekonomika. Ostrava: VŠB - TU FEk, 1996. 320 s. ISBN 80- 7078-391-5. SYNEK, M.: Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2000. 456 s. ISBN 80-7179-388- 4.

Doporučená literatura:

STEIGAUF, Slavomír. Investiční matematika. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 335 s. ISBN 80-716-9429-0. HIGGINS, Robert C. Analýza pro finanční management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 399 s. ISBN 80-716-9404-5 KORÁB, Vojtěch. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, c2007, 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. ŽÁK, Milan. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozš. vyd. Praha: Linde, 2002, 887 s. ISBN 80-720-1381-5.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

http://issuu.com/esf459/docs/ekonomika_a_management?mode=window&backgroundColor=%23222222

Další požadavky na studenta

Student je povinen prokázat minimálně 80% účast na hodinách cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Majetková výstavba podnik 2. Rozvaha a vliv hospodářských operací na rozvahu 3. Hospodářský výsledek podniku 4. Výnosy – charakteristika a tvorba 5. Náklady – charakteristika a dělení 6. Podnikové činnosti 7. Nákup – nákupní činnosti a procesy 8. Výroba – plánování, kapacita, produktivita 9. Odbyt – odbytové činnosti 10. Finanční řízení 11. Investiční činnost 12. Plánování - typy plánů a postupy zpracování 13. Finanční analýza 14. Systém účetnictví Cvičení: 1. Členění majetku 2. Sestavování rozvahy, změny v rozvaze 3. Vzájemné vazby mezi účetními výkazy 4. Maximalizace hospodářského výsledku 5. Analýza bodu zvratu 6. Test I 7. Nákupní mix 8. Produktivita výroby 9. Obchodní případ a jeho průběh 10. Odpisy a odpisování 11. Metody investičního rozhodování 12. Tvorba plánu 13. Test II 14. Závěrečné hodnocení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Aktivita Jiný typ úlohy 10  5
        Test Písemka 90  46
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku