345-0312/02 – Principles of Accounting (ZÚ)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits3
Subject guarantorIng. Libor Nečas, Ph.D.Subject version guarantorIng. Libor Nečas, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON45 doc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of subject is to gain orientation in the field and understand the links to related subject matter of follow-up articles. The student demonstrates the degree of fulfillment of the objectives in the final test and fulfillment of tasks for completion of the course.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Předmět poskytne orientaci ve vazbách finančního, nákladového a manažerského účetnictví. Dále je zaměřen na funkce a principy účetnictví finančního, zejména prvky účetních metodik, účetní výkazy s jejich vzájemnými vazbami a daňový systém. Absolventi získají takovou orientaci v oblasti finančního účetnictví, jež je nezbytná pro výkon vyšších a středních řídících funkcí technických oborů.

Compulsory literature:

[1] BURTON, M., LOMBRA, R. – The financial system and the economy. Mason: Thomson South-Western, 695 s. [2] DRANSFIELD, R. – Business economics. London: Routledge, 2014, 486 s.

Recommended literature:

DRANSFIELD, R. – Business economics. London: Routledge, 2014, 486 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvod do předmětu - nástin obsahu a doporučení způsobu studia. 2. Základní funkce a význam účetnictví. 3. Náklady, výnosy, zisk a ztráta. 4. Prvky účetní metodiky. 5. Oceňování majetku. 6. Koloběh majetku. 7. Daňová soustava a účetnictví. 8. Harmonizace účetnictví. 9. Koncept nového účetnictví a účetní soustava. 10. Obecná a základní charakteristika a účtování úč. tříd - 5, 6. 11. Obecná a základní charakteristika a účtování úč. tříd - 0, 1. 12. Obecná a základní charakteristika a účtování úč. tříd - 2, 3. 13. Účetní uzávěrka - úč. tř. 7. 14. Organizace účetnictví. 15. Analýza účetních výkazů. Cvičení: 1. Úvod do předmětu, zápis studentů. 2. Průřez právními předpisy pro oblast účetnictví. 3. Hlavní účetní výkazy z pohledu norem EU. 4. Souvislý příklad účtování v soustavě podvojného účetnictví. 5. Souvislý příklad účtování v soustavě podvojného účetnictví (pokračování). 6. Vliv účetních případů na rozvahu. 7. Přímý vliv N a V na vlastní jmění. 8. Vybrané oceňovací techniky. 9. Příklad - zabezpečení věcné srovnatelnosti nákladů a výnosů. 10. Příklad - daň z příjmu. 11. Rozbor účtové osnovy pro podnikatele. 12. Test, zadání programu. 13. Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování. 14. Rozbor optimálního řešení úkolu seminární práce. 15. Hodnocení práce studenta v průběhu cvičení, udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner