345-0313/01 – Certifikace výrobků (CV)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuDr.Ing. Pavel Skalík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKA63 Dr.Ing. Pavel Skalík
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student: - bude schopen orientace v problematice současného vnímání kvality; - dokáže pochopit základní ekonomické souvislosti managementu kvality; - bude umět využívat základní techniky a nástroje managementu kvality; - bude se orientovat ve výrobkové certifikaci a aplikovat právní požadavky na výrobky - bude umět zpracovat ES prohlášení o shodě podle modulu A.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se řadí do skupiny oborových předmětů, navazuje a rozvíjí učivo z oblasti managementu, organizace a řízení nebo projektování výrobních procesů a systémů. Studenti získají základní znalosti z oblasti prokazování shody a certifikace výrobků a systémů. Seznámí se s souborem norem ISO 9001, 9004, 19011 a své tvůrčí myšlení rozvinou při aplikaci metod a nástrojů budování a řízení systémů jakosti. Cílem tohoto předmětu je foromování odborného profilu absolventa, který bude řídit výrobní procesy a systémy v průmyslových firmách.

Povinná literatura:

[1] NENADÁL, J. - NOSKIEVIČOVÁ, D. - PETŘÍKOVÁ, R. - PLURA, J.- TOŠENOVSKÝ, J. Moderní systémy řízení jakosti. Praha. Management Press. 2000, 282 s. [2] DENTCH, Milton P. The ISO 9001:2015 implementation handbook: using the process approach to build a quality management system. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2017. ISBN 978-0-87389-938-3. [3] SKALÍK, P. Prokazování shody výrobků.[online] 2007. [4] Sbírka zákonů – Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění [5] Soubor norem řady ISO 9000

Doporučená literatura:

[1] PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer Press, 2001. [2] HUTYRA, M. a kol. Management jakosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vývoj a péče o jakost a ekonomika jakosti, technická harmonizace a globální přístup k posuzování shody 2. Obecná bezpečnost výrobků, Povinnosti výrobce při uvedení výrobků na trh, posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb. a postup pro vydání ES prohlášení o shodě 3. Modulární koncepce prokazování shody výrobků, výrobková certifikace, činnost certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků 4. Normy řady ISO 9000 a 10000 a dokumentace o jakosti, obsah o použití normy EN ISO 9001 5. Zabezpečení jakosti v předvýrobní etapě – činnost projekce a konstrukce (FMEA, QFD), stanovení procesů a vazeb mezi procesy, trvalé zlepšování procesů 6. Management zdrojů (lidské, hmotné, informační, finanční), měření a analýzy systému jakosti (hodnocení spokojenosti zákazníků, audity) 7. Trvalé zlepšování systému jakosti (nápravná a preventivní opatření, řízení neshod, audity) 8. Statistické metody - statistická regulace procesů, statistická přejímka 9. Audity jakosti podle ISO 19011 Cvičení: 1. Vývoj a péče o jakost , ekonomika a jakost 2. Základní pojmy, plánování jakosti, dokumentace a záznamy o jakosti 3. Metoda QFD, FMEA, DOE 4. Zpracování výrobní dokumentace a Příručka jakosti 5. Sedm nástrojů jakosti „základních“ 6. Sedm nástrojů jakosti „nových“ 7. Regulační diagramy 8. Zpracování ES prohlášení o shodě 9.Hodnocení a udělování zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 50  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku