345-0313/02 – Products Certification (CV)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits3
Subject guarantorIng. Libor Nečas, Ph.D.Subject version guarantorDr.Ing. Pavel Skalík
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKA63 Dr.Ing. Pavel Skalík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Product certification The student who has completed this subject will: - understand current perception of quality; - be able to understand the basic economic context of quality management; - be able to use the basic quality management techniques and tools; - have basic knowledge of product certification and will be able to apply legislative requirement to products; - be able to develop a EC Declaration of Conformity based on Module A.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course belongs to a group of subjects, follows up and develops a course in the field of management, organization and management or designing of production processes and systems. Students will acquire basic knowledge of compliance and product certification and systems certification. They become acquainted with ISO 9001, 9004, 19011 and develop their creative thinking while applying the methods and tools of building and managing quality systems. The aim of this course is to form a graduate's professional profile, who will manage production processes and systems in industrial companies.

Compulsory literature:

[1] NENADÁL, J. - NOSKIEVIČOVÁ, D. - PETŘÍKOVÁ, R. - PLURA, J.- TOŠENOVSKÝ, J. Modern quality system. Prague. Management Press. 2000, 282 s. [2] SKALÍK, P. Attestation of conformity products.[online] 2007. [3] Collection of Laws – law No.22/1997 Sb. in valid wording [4] Set norms series ISO 9000

Recommended literature:

[1] PLURA, J. Planning and continuous quality improvement. Prague: Computer Press, 2001. [2] HUTYRA, M. a kol. Management quality. Ostrava: VŠB-TUO, 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Vývoj a péče o jakost a ekonomika jakosti, technická harmonizace a globální přístup k posuzování shody 2. Obecná bezpečnost výrobků, Povinnosti výrobce při uvedení výrobků na trh, posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb. a postup pro vydání ES prohlášení o shodě 3. Modulární koncepce prokazování shody výrobků, výrobková certifikace, činnost certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků 4. Normy řady ISO 9000 a 10000 a dokumentace o jakosti, obsah o použití normy EN ISO 9001 5. Zabezpečení jakosti v předvýrobní etapě – činnost projekce a konstrukce (FMEA, QFD), stanovení procesů a vazeb mezi procesy, trvalé zlepšování procesů 6. Management zdrojů (lidské, hmotné, informační, finanční), měření a analýzy systému jakosti (hodnocení spokojenosti zákazníků, audity) 7. Trvalé zlepšování systému jakosti (nápravná a preventivní opatření, řízení neshod, audity) 8. Statistické metody - statistická regulace procesů, statistická přejímka 9. Audity jakosti podle ISO 19011 Cvičení: 1. Vývoj a péče o jakost , ekonomika a jakost 2. Základní pojmy, plánování jakosti, dokumentace a záznamy o jakosti 3. Metoda QFD, FMEA, DOE 4. Zpracování výrobní dokumentace a Příručka jakosti 5. Sedm nástrojů jakosti „základních“ 6. Sedm nástrojů jakosti „nových“ 7. Regulační diagramy 8. Zpracování ES prohlášení o shodě 9. Hodnocení a udělování zápočtů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 50  0
        Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner