345-0314/02 – Design of Forming Tools (KTvN)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Ability - to design of forming dies for hot forging - to design of extrusion dies for cold forming - to design of stamping dies for sheet metal forming - to analysis of ultimate load and wear hardness of tools

Teaching methods

Tutorials
Project work

Summary

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, které úzce navazují na předměty Strojírenské materiály, Technologie I a Tváření. Studenti si osvojí základní znalosti v oblasti základní rozdělení a charakteristika tvářecích nástrojů, materiály pro tvářecí nástroje za tepla a za studena, výroba a životnost tvářecích nástrojů, zápustky pro buchary, vřetenové lisy, svislé kovací lisy, vodorovné kovací lisy. Dále nástroje pro objemové tváření za studena, protlačování dopředné, zpětné a kombinované, střihací nástroje, nástroje pro přesné stříhání, ohýbací nástroje, tažné nástroje, sdružené nástroje pro postupové tváření plechu, nástroje pro objemové tváření na automatech.

Compulsory literature:

ASM HANDBOOK, vol. 14 Forming and Forging, 1988, ASM International.

Recommended literature:

ASM HANDBOOK, vol. 14A Metaworking: Bulk Forming. 2005, ASM International.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Konzultace: 1. Základní rozdělení a charakteristika tvářecích nástrojů. 2. Materiály pro tvářecí nástroje za tepla. 3. Materiály pro tvářecí nástroje za studena. 4. Výroba a životnost tvářecích nástrojů. 5. Zápustky pro buchary. 6. Zápustky pro vřetenové lisy. 7. Zápustky pro svislé kovací lisy. 8. Zápustky pro vodorovné kovací lisy. 9. Protlačovací nástroje. 10.Střihací nástroje. 11.Nástroje pro přesné stříhání. 12.Ohýbací nástroje. 13.Tažné nástroje. 14.Sdružené nástroje pro postupové tváření plechu. 15.Nástroje pro objemové tváření na automatech. Semináře: 1. Návrh technologie tváření: Zápustkové kování 2. (alternativně) Objemové tváření za studena 3. Přesné stříhání 4. Ohýbání v zápustce 5. Hluboké tažení 6. Tváření na automatech 7. Postupové plošné tváření 8. Návrh konstrukce tvářecího nástroje: Zápustkové kování 9. (alternativně) Objemové tváření za studena 10.Přesné stříhání 11.Ohýbání v zápustce 12.Hluboké tažení 13.Tváření na automatech 14.Postupové plošné tváření 15.Konstrukce složených nástrojů Seznam otázek závěrečného testu 1. Základní rozdělení a charakteristika tvářecích nástrojů 2. Výroba a životnost tvářecích nástrojů. 3. Konstrukce kovacích zápustek pro buchary 4. Materiály pro konstrukci kovacích zápustech pro buchary 5. Kontrola namáhání kovacích zápustech pro buchary 7. Konstrukce kovacích zápustek pro vřetenové lisy 8. Materiály pro konstrukci kovacích zápustech pro vřetenové lisy 9. Kontrola namáhání kovacích zápustech pro vřetenové lisy 10.Konstrukce kovacích zápustek pro mechanické lisy 11.Materiály pro konstrukci kovacích zápustech pro mechanické lisy 12.Kontrola namáhání kovacích zápustech pro mechanické lisy 13.Konstrukce kovacích zápustek pro hydraulické lisy 14.Materiály pro konstrukci kovacích zápustech pro hydraulické lisy 15.Kontrola namáhání kovacích zápustech pro hydraulické lisy 16.Konstrukce nástrojů pro objemové tváření za studena 17.Konstrukce nástrojů pro objemové tváření na automatech 18.Materiály nástrojů pro objemové tváření za studena 19.Kontrola namáhání nástrojů pro objemové tváření za studena 20.Konstrukce nástrojů pro vystřihování a přesné stříhání 21.Kontrola namáhání střižných nástrojů 22.Konstrukce nástrojů pro ohýbání plechu a profilů 23.Kontrola namáhání ohýbacích nástrojů 24.Konstrukce nástrojů pro hluboké tažení plechu 25.Kontrola namáhání tažných nástrojů 26.Materiály nástrojů pro plošné tváření a lisování plechu 27.Konstrukce postupových nástrojů pro tváření plechu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 60  0 3
        Written exam Written test 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.