345-0315/01 – Legislativa a řízení jakosti ve svařování (LŘJSv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SH170 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent získá znalosti, dovednosti v oblasti legislativy a řízení jakosti ve svařování. Student bude schopen: - aplikovat základní pojmy z legislativy ve svařování s ohledem na schvalování postupů svařování, kvalifikaci svářečského dozoru svářečů a pracovníků NDT kontroly - posoudit způsoby řízení kvality ve svařování v souladu s normou ČSN EN ISO 3834 v návaznosti na normu ČSN EN ISO 9001 - orientovat se v základních harmonizovaných výrobkových normách a jejich vazby na legislativní předpisy vztahující se k problematice svařování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Na technologii svařování je v normách řady EN 29 000 pro systémy zabezpečení jakosti pohlíženo jako na zvláštní proces, protože následující kontrolu jakosti a zkouškami výrobků není možné s konečnou platností potvrdit, že při svařování byly dodrženy požadované normy jakosti. Studenti budou v tomto předmětu seznámeni se základními normami pro školení a zkoušení svářečů (ČSN EN 287), svářečských operátorů (ČSN EN 1418), svářečského dozoru (ČSN EN 719), normami pro řízení jakosti ve svařování (řada norem ČSN EN 729), normami pro schvalování postupů svařování (řada norem ČSN EN 288) a základními normami pro hodnocení jakosti svarových spojů. Dále budou studenti seznámeni se zákonem 22 a souvisejícími vyhláškami pro potvrzování shody svařovaných výrobků s požadavky norem.

Povinná literatura:

ČSN EN 287-1, 2; ČSN EN 1418; ČSN EN 719; ČSN EN 729-1 až 4; ČSN EN 288-1 až 8; ČSN EN 25 817 ČSN EN 875; ČSN EN 895; ČSN EN 910; ČSN EN 1043-1; ČSN EN 1321 Kolektiv autorů: Výroba a aplikované inženýrství ve svařování. ZEROSS Ostrava, 2000, s. 9 až 38, s. 107 až 171, s. 199 až 213.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní legislativní rámec EU pro systémy zabezpečení jakosti. 2. Systém řízení jakosti v normách 9000 - 2000. 3. Problematika zajištění jakosti ve svařování. 4. Svářečský dozor - úkoly a zodpovědnost. 5. Systém školení svářečského personálu. 6. Možnosti schvalování postupu svařování. 7. Možnosti schvalování postupu svařování. 8. Hodnocení jakosti svarových spojů, NDT zkoušky. 9. Hodnocení jakosti svarových spojů. Destruktivní zkoušky. 10. Označování základních a přídavných materiálů dle EN norem. 11. Základní požadavky na svařovací zařízení v systému zabezpečování jakosti. 12. Výklad systému řízení jakosti ve svařování v souladu s EN. 13. Výklad systému řízení jakosti ve svařování v souladu s EN. 14. Výklad systému řízení jakosti ve svařování v souladu s EN. Cvičení: 1. Úvod, bezpečnost. 2. - 5. Program č. 1. Zpracování jednotlivých typových postupů svařování na vybrané typy svarových spojů zadané svařované konstrukce vč. stanovení rozsahu jejich použitelnosti. 6. Zhodnocení programu č. 1. 7. Zadání programu č. 2. 8. - 12. Program č. 2. Zpracování základních prvků zabezpečení systému jakosti ve svařování podle ČSN EN 729 pro konkrétní případ svařované konstrukce. 13. Test. 14. Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce: 1. Direktivy EU. 2. Základní prvky systému jakosti. 3. Normy řady 9000 a jejich použití. 4. Vyšší svářečský personál - rozdělení, zodpovědnost. 5. Postavení svářečského dozoru v systému řízení výroby. 6. Systém školení svářečů, ČSN EN 287. 7. Systém školení svářečských operátorů. 8. Schválení postupu svařování, alternativy. 9. Schválení postupu svařování podle 288-3. 10. Schválení postupu svařování podle 288-6. 11. Schválení postupu svařování podle 288-7. 12. Schválení postupu svařování podle 288-8. 13. Hodnocení svarových spojů vizuální. 14. Hodnocení svarových spojů zk. magnetickou penetrační. 15. Hodnocení svarových spojů RT, UZ. 16. Jednotlivé prvky norem ČSN EN 729. 17. Požadavky na přezkoumání smlouvy a návrhu. 18. Požadavky na řízení procesu svařování. 19. Požadavky na svařovací zařízení, měřící zařízení, kalibraci. 20. Požadavky na dokumentaci procesu svařování. 21. Požadavky na svářečský personál v procesu řízení jakosti ve svařování. 22. Označování základních materiálů podle norem EN. 23. Označování přídavných materiálů podle norem EN.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 35  0 3
        Písemka Písemka 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.