345-0315/02 – Legislature and Management of Welding (LŘJSv)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SH170 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student regain knowledges and ability in the field of legislation and management in welding. Student will competent - to apply basic concept from legislation to welding process, inspection and audit, - to consider quality management in welding accord to ČSN EN ISO norms - to orientate in the basic harmoize produce norms in context legislation regilations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Welding technology is special process in a norms EN 29 000 series. Types of welded steel and aluminium constructions. The pressure vessel. Structure of concrete reinforcing bar from . The approval of welding procedures for in terms of valid legislation ČSN EN ISO. The approval of welding procedures for special structures, steel pipes, in terms of valid legislation, pressure equipment. The quality management system in welding ČSN EN ISO 3834 and ČSN EN ISO 9001. Trade surveillance according to ČSN EN ISO 14731 – tasks and accountability. The testing of welders according to ČSN EN 287-1 and ČSN EN ISO 9606. The testing of welded joints to applicable standards and regulations. The documentation of welded joints.

Compulsory literature:

ČSN EN 287-1, 2; ČSN EN 1418; ČSN EN 719; ČSN EN 729-1 až 4; ČSN EN 288-1 až 8; ČSN EN 25 817 ČSN EN 875; ČSN EN 895; ČSN EN 910; ČSN EN 1043-1; ČSN EN 1321 Kolektiv autorů: Výroba a aplikované inženýrství ve svařování. ZEROSS Ostrava, 2000, s. 9 až 38, s. 107 až 171, s. 199 až 213.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Základní legislativní rámec EU pro systémy zabezpečení jakosti. 2. Systém řízení jakosti v normách 9000 - 2000. 3. Problematika zajištění jakosti ve svařování. 4. Svářečský dozor - úkoly a zodpovědnost. 5. Systém školení svářečského personálu. 6. Možnosti schvalování postupu svařování. 7. Možnosti schvalování postupu svařování. 8. Hodnocení jakosti svarových spojů, NDT zkoušky. 9. Hodnocení jakosti svarových spojů. Destruktivní zkoušky. 10. Označování základních a přídavných materiálů dle EN norem. 11. Základní požadavky na svařovací zařízení v systému zabezpečování jakosti. 12. Výklad systému řízení jakosti ve svařování v souladu s EN. 13. Výklad systému řízení jakosti ve svařování v souladu s EN. 14. Výklad systému řízení jakosti ve svařování v souladu s EN. Cvičení: 1. Úvod, bezpečnost. 2. - 5. Program č. 1. Zpracování jednotlivých typových postupů svařování na vybrané typy svarových spojů zadané svařované konstrukce vč. stanovení rozsahu jejich použitelnosti. 6. Zhodnocení programu č. 1. 7. Zadání programu č. 2. 8. - 12. Program č. 2. Zpracování základních prvků zabezpečení systému jakosti ve svařování podle ČSN EN 729 pro konkrétní případ svařované konstrukce. 13. Test. 14. Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce: 1. Direktivy EU. 2. Základní prvky systému jakosti. 3. Normy řady 9000 a jejich použití. 4. Vyšší svářečský personál - rozdělení, zodpovědnost. 5. Postavení svářečského dozoru v systému řízení výroby. 6. Systém školení svářečů, ČSN EN 287. 7. Systém školení svářečských operátorů. 8. Schválení postupu svařování, alternativy. 9. Schválení postupu svařování podle 288-3. 10. Schválení postupu svařování podle 288-6. 11. Schválení postupu svařování podle 288-7. 12. Schválení postupu svařování podle 288-8. 13. Hodnocení svarových spojů vizuální. 14. Hodnocení svarových spojů zk. magnetickou penetrační. 15. Hodnocení svarových spojů RT, UZ. 16. Jednotlivé prvky norem ČSN EN 729. 17. Požadavky na přezkoumání smlouvy a návrhu. 18. Požadavky na řízení procesu svařování. 19. Požadavky na svařovací zařízení, měřící zařízení, kalibraci. 20. Požadavky na dokumentaci procesu svařování. 21. Požadavky na svářečský personál v procesu řízení jakosti ve svařování. 22. Označování základních materiálů podle norem EN. 23. Označování přídavných materiálů podle norem EN.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 35  0 3
        Written exam Written test 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.