345-0316/01 – Legislativa a řízení jakosti v povrchových úpravách (LŘJPÚ)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětudoc. Ing. František Kristofory, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. František Kristofory, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI30 doc. Ing. František Kristofory, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: seznámit studenty s bezpečností, legislativou, kontrolou jakosti a odpadními produkty z provozů povrchových úprav, metodikou čištění odpadních vod a vodním hospodářstvím, maloodpadovými technologiemi a návaznými ekologickými předpisy .

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Organické a anorganické povlaky na kovových a nekovových materiálech. Ochrana životního prostředí, ekologické odpady, zpracování odpadů a odpadních vod. Legislativní nařízení. Vliv předúprav na kvalitu povlaků, vhodné způsoby nanášení, požadavky na jakosti, ISO 9000-9004, normy související s životním prostředím, likvidací odpadů, vodním hospodářstvím, ochranou ovzduší, ochranou přírody, prevence závažných havárií, mezinárodní úmluvy.

Povinná literatura:

POPL,M; FÄHNRICH J. Analytická chemie životního prostředí, 4. vydání 1999, VŠCHT Praha, 218 s., ISBN 80-7080-336-3 PALEČEK, J.; LINHART, I.; Horák, J. Toxikologie a bezpečnost práce v chemii, VŠCHT Praha 1996, 189 s., ISBN 80-7080-266-9 VEJVODA,J., MACHAČ, P., BURYAN P., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, VŠCHT Praha 2003, 226 s., ISBN 80-7080-517-X FUKA, T,; KRISTOFORY, F., Elektrochemické povlakování, 4.díl, VŠB - TU Ostrava, 2005, 113 s, ISBN 80-248-0930-3 MOHYLA, M.: Technologie povrchových úprav kovů. VŠB, Ostrava, 1995 KRISTOFORY, F., Legislativa a řízení jakosti v povrchových úpravách [online]. poslední aktualizace 31. 8. 2009. [citováno 16. 12. 2009]. URL: <http://www.345.vsb.cz/KE%20vyuka/Bezpecnost_a_legislativa_v_PU1.pdf>

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Právní úprava technické normalizace zákon č. 22/1997 Sb. 2. Životní prostředí všeobecně. 3. Životní prostředí všeobecně. 4. Právní předpisy v technologii povrchových předúprav - otryskávání, odmašťování, chemické úpravy. 5. Právní předpisy v technologii elektrochemických povrchových úprav. 6. Právní předpisy v technologii aplikace žárových nástřiků. 7. Právní předpisy v technologii aplikace organických povlaků. 8. Ochrana ovzduší. 9. Vodní hospodářství. 10. Odpadové hospodářství. 11. Ochrana přírody. 12. Posuzování vlivů technologií povrchových úprav na životní prostředí. 13. Prevence závažných havárií. 14. Mezinárodní úmluvy. Cvičení: 1. Právní úprava technické normalizace. 2. Právní úprava technické normalizace. 3. Program č. 1 - Návrh legislativy pro zadanou technologii povrchové úpravy. 4. Práce na programu č. 1. 5. Práce na programu č. 1. 6. Práce na programu č. 1. 7. Práce na programu č. 1. 8. Vodní hospodářství - návrh legislativy, program č. 2. 9. Odpadové hospodářství - návrh legislativy, program č. 3. 10. Práce na programu č. 3. 11. Posuzování vlivů technologií povrchových úprav na životní prostředí. 12. Posuzování vlivů technologií povrchových úprav na životní prostředí. 13. Prevence závažných havárií. 14. Zápočtový test, hodnocení programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.